Integratie: advies en ondersteuning

Integratie

Voor wie?

Lokale besturen, diensten, voorzieningen, en hun medewerkers.

Waarover gaat het?

We adviseren en ondersteunen bij vragen over de concrete gevolgen van migratie.

Bijvoorbeeld:

  • Hoe jullie dienstverlening toegankelijk maken voor mensen met een buitenlandse herkomst?
  • Hoe mensen met een migratieachtergrond betrekken bij het lokale beleid?
  • Hoe het samenleven bevorderen in buurten waar mensen van verschillende origine samenleven?

 

Nederlands oefenen

De voorbije jaren waren er veel interessante initiatieven rond oefenkansen Nederlands voor anderstaligen (zie: www.nederlandsoefenen.be). Zoals een OCMW dat een conversatiegroep voor vluchtelingen organiseert in het lokaal opvanginitiatief. Of hoe in een andere gemeente Vlamingen en anderstalige inwoners ‘taaltandems’ vormen.

Nu biedt het Agentschap Integratie en Inburgering samen met Atlas Antwerpen, In-Gent, Huis van het Nederlands Brussel en vzw de Rand kansen om dit aanbod te versterken via de projectoproep ‘Nederlands oefenen’.

Logo's Regisseurs

Tijdlijn Nederlands oefenen

Blader verder...

» Projectoproep
» Ondersteuning
» Infosessies
» Aanvraagprocedure
» FAQ