Integratie: advies en ondersteuning

Voor wie?

Lokale besturen, diensten, voorzieningen, en hun medewerkers.

Waarover gaat het?

We adviseren en ondersteunen bij vragen over de concrete gevolgen van migratie.
Bijvoorbeeld:

  • Hoe jullie dienstverlening toegankelijk maken voor mensen met een buitenlandse herkomst?
  • Hoe mensen met een migratieachtergrond betrekken bij het lokale beleid?
  • Hoe het samenleven bevorderen in buurten waar mensen van verschillende origine samenleven?