Monitoring instroom asielzoekers

  • 17 februari 2017

Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar over de instroom van asielzoekers. Je vindt informatie over het aantal asielaanvragen, het aantal opvangplaatsen en de wijzigingen in het asielrecht.

Monitoring aantal asielaanvragen, opvangplaatsen en wijzigingen in het asielrecht (januari 2017) (243 kB)