Nieuws

  • 12 januari 2017

Vacature expert afstemming vormingsaanbod

Het Agentschap Integratie en Inburgering zoekt een expert afstemming vormingsaanbod.
  • 15 december 2016

Vacature directiesecretaris Directeur Centrale Diensten

Het Agentschap Integratie en Inburgering is op zoek naar een secretaris van de directeur Centrale Diensten. 
  • 2 december 2016

Dag van de Migrant - 15 december 2016

Inspiratiedag over Nederlands als verbindende taal voor iedereen die in zijn dagelijks werk in contact komt met een meertalig publiek.
  • 22 december 2016

Vacature directeur regionale dienstverlening

Het Agentschap Integratie en Inburgering zoekt een directeur regionale dienstverlening.
  • 15 december 2016

Nieuw opleidings- en certificeringstraject sociaal tolken

Het Agentschap Integratie en Inburgering is gestart met een nieuw opleidings- en certificeringstraject voor sociaal tolken. 
  • 21 november 2016

Colloquium over lokaal onthaalbeleid van EU-burgers

De steden Amsterdam, Brussel, Dublin, Göteborg, Hamburg en Kopenhagen organiseren een colloquium over het lokaal onthaalbeleid van EU-burgers.
  • 22 december 2016

Vacature HR-directeur

Het Agentschap Integratie en Inburgering zoekt een HR-directeur.
  • 2 december 2016

Monitoring instroom asielzoekers

Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar over de instroom van asielzoekers. Je vindt informatie over het aantal asielaanvragen en opvangplaatsen.
  • 4 november 2016

Monitoring instroom asielzoekers

Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar over de instroom van asielzoekers.