Over ons

Het Agentschap Integratie en Inburgering is een overheidsagentschap dat zich inzet voor een samenleving waar iedereen, ongeacht herkomst of achtergrond, gelijke kansen krijgt.

Het Agentschap Integratie en Inburgering pakt de uitdagingen aan die het gevolg zijn van migratie.

Overzicht van de verschillende afdelingen, diensten en regio's van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Ga naar het overzicht van vacatures bij het Agentschap Integratie en Inburgering.