Uitvoerders integratiebeleid

Sinds 1 januari 2015 worden de opdrachten rond integratie, inburgering, Huizen van het Nederlands, sociaal tolken en vertalen in Vlaanderen en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad gerealiseerd door het Agentschap Integratie en Inburgering. In de steden Antwerpen en Gent zijn deze opdrachten toevertrouwd aan het lokale bestuur.