Projectoproep 'Nederlands oefenen'

MegafoonWe zijn enerzijds op zoek naar projecten die de bestaande methodieken rond oefenkansen verbeteren, verspreiden en duurzaam maken. Anderzijds zoeken we nieuwe  projecten die andere organisaties kunnen inspireren.

Voor wie?

Oefenkansen kan je overal creëren. Daarom richt onze oproep zich naar bijna alle organisaties en verenigingen die rond dit thema willen werken. Enkel feitelijke verenigingen en formele aanbieders van cursussen Nederlands als tweede taal (centra voor volwassenenonderwijs, centra voor basiseducatie en universitaire talencentra) kunnen zelf geen aanvraag indienen.

Timing

De oproep stond open van 15 februari 2017 tot 30 april 2017 en is dus inmiddels gesloten. We kregen 151 projectvoorstellen. Op 3 juli maken we de geselecteerde voorstellen bekend.

De geselecteerde projecten starten op 1 september 2017 en eindigen ten laatste op 30 juni 2019. Ze duren minstens 12 maanden.

pdf bestandTijdlijn 'Nederlands oefenen' (525 kB)

Subsidie

Per project kan je maximaal 50.000 euro subsidie aanvragen. Dubbele financiering is niet mogelijk.

 

pdf bestandProjectoproep 'Nederlands oefenen' (295 kB)