За бон

bon е приемната служба за интеграция в Брюксел. bon приема лица от чуждестранен произход, които имат разрешение за пребиваване за повече от  три месеца. Новодошлите, но и хората от чуждестранен произход, които живеят в Брюксел от по-дълго време, могат да дойдат в bon за безплатна програма за интеграция.

bon предоставя ясна и точна информация относно живота, работата и живота в Белгия и Брюксел, но също така и за това какво е законно разрешено и трябва да се направи. Bon предлага тези курсове на повече от 20 езика за контакт. Освен това, Bon работи в тясно сътрудничество с  Брюкселския дом на нидерландския език за да може по привлекателен начин да преподава нидерландски език на интегриращите се лица. Участниците получават индивидуално подпомагане и полезни за бъдещето уъркшопове около работа, обучение и участие в обществения живот.

Непълнолетните също са добре дошли. bon активно насочва новодошлите непълнолетни лица към приемен клас. Ние работим с различни партньори, в предлагането на чуждоезичните непълнолетни на социално-културни дейности.

 

Aгенция за интеграция

От 1 януари 2015 bon е към Агенцията за Интеграция, която подкрепя фламандската политика за интеграция. В Агенцията Ви еще откриете всички служи за интеграция, социална ориентация, устни и писмени социални преводи (освен службите в градовете Гени и Антверпен). За повече информация: www.integratie-inburgering.be.