Предлагане

Ние предлагаме безплатни програми за интеграция на около 20 езика. Курсовете се провеждат на различни места и в различни моменти. Ние се съобразяваме с Вашата работа, семейство и лично положение. След приключване ще получите удостоверение за успешно завършена програма по интеграция. Това може да Ви бъде от полза при подаване на документи за получаване на белгийска националност. Това удостоверение също така увеличава възможностите Ви за по-бързо намиране на работа.

Ние говорим Вашия език или ще потърсим преводач. Ще отделим време за Вас и ще Ви изслушаме.

Програмата по интеграция обхваща:

Интрервю за прием

За да Ви помогнем възможно най-ефективно, бихме желали да Ви опознаем по-добре. Затова, по време на интервюто за прием ще Ви зададем някои въпроси за Вашите очаквания, езикови умения, най-високата Ви диплома... Така можем да Ви предложим най-подходящата възможност.

Индивидуално подпомагане

След започване на програмата за интеграция, Вашият консултант по интеграция ще ви оказва помощ по време на следването на различните части от тази програма. Не е проблем, ако все още не знаете или не знаете достатъчно нидерландски. Консултантът Ви по интеграция говори Вашия език или друг език, който разбирате. Можете да се обръщате към него или нея с всички въпроси, които имате.

Ние изхождаме от бъдещите Ви планове и търсим начин как да ги осъществим. Личният Ви консултант преценява какви са нуждите Ви, кои курсове  желаете да следвате или дали имате нужда от гледане на децата Ви,... Ако имате диплома, ще проучим дали дипломата Ви може да бъде призната. Ако имате специални въпроси, личният Ви консултант ще Ви препрати към съответните служби.

Курс  обществена интеграция

На този курс, наричан още курс за интеграция или гражданство – ще научите много за живота в Белгия : за трудовия пазар, живота, здравеопазването, транспорта, образованието за децата Ви, белгийските обичаи, за правата и задълженията които имате. Ще участвате в групови екскурзии, ще срещнете други и ще придобиете различни умения. Този курс продължава средно 60 часа. Вие ще го следвате на родния си език или на език, който добре разбирате.

Курсът по обществена интеграция се провежда на различни места и по различно време. На края на курса ще получите удостоверение за успешно завършена програма по интеграция Това може да Ви помогне при кандидатстване за белгийска националност или по-бързо да си намерите работа. Заедно с Вас ще видим кой е най-подходящият за Вас курс.

Основен курс по нидерландски език

Вашите езикови умения са много важни, когато живеете в Белгия. Езиците са полезни при търсенето на работа и при контактите с училището на децата ви. Ето защо ние ще Ви помогнем в намирането на подходящ курс по нидерландски. За тази цел работим съвместно с Дома на Нидерландския език Брюксел. Заедно с тях разглеждаме къде и кога можете да започнете курс

Уъркшопове и ръководство свързано с работа, обучение и свободно време

Искате да работите върху бъдещето си. bon организира уъркшопове, информационни срещи и консултации по различни теми. Ще проучим дали желаете да  се включите като доброволец в някоя организация или предпочитате спортна, културна дейност или членство в някой клуб в Брюксел.

За кого?

Всеки, роден в чужбина, на възраст над 18 години (*) и живеещ в Брюксел, има право да участва в програма за интеграция. Регистрирайте се или се свържете с нас за повече информация.

(*) Имаме и програма специално разработена за непълнолетни.