Chromebooks in bruikleen voor inburgeraars

  • 25 mei 2020

Inburgeraars zonder digitale middelen kunnen een Chromebook ontlenen bij het Agentschap Integratie en Inburgering voor de duur van hun inburgeringsprogramma.

Waarom?

De lessen maatschappelijke oriëntatie verlopen momenteel vanop afstand. Om iedereen de kans te geven zijn of haar inburgeringsprogramma te doorlopen, stelt het Agentschap Integratie en Inburgering kosteloos 1000 Chromebooks ter beschikking voor inburgeraars in Vlaanderen en Brussel. Na de afgesproken ontleningstermijn brengen ze de Chromebook terug en maken we hem klaar voor de volgende gebruiker. De Chromebooks blijven eigendom van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Wie komt in aanmerking?

Alleen wie bij het Agentschap ingeschreven is als inburgeraar en geen digitale middelen heeft (laptop, smartphone,…), komt in aanmerking. We kijken ook naar de meest kwetsbaren, die in hun omgeving bijvoorbeeld geen toegang tot internet hebben. Voor hen is er een beperkt aantal Chromebooks met een databundel beschikbaar. 
 

laptops-inburgeraars

Projectsubsidie

De Vlaamse regering heeft hiervoor, op voorstel van minister van Samenleven Bart Somers, een projectsubsidie van 250.000 euro toegekend aan het Agentschap Integratie en Inburgering. Het Agentschap legt hetzelfde bedrag er nog eens bovenop. Bart Somers: “Je kan niet vragen aan de nieuwkomers om zich in te burgeren en dan geen ondersteuning bieden als blijkt dat ze geen laptop, tablet of smartphone hebben om de digitale les te volgen. Om van samenleven in diversiteit een succes te maken, werken we deze bestuursperiode aan inburgeringsbeleid 2.0. Een beleid dat meer vraagt van de nieuwkomer, maar ook meer ondersteuning en kansen geeft. Verdere digitalisering en hervormingen zijn daarbij noodzakelijk. Ook na de coronacrisis gaan we verder op de ingeslagen weg. Ik wil alvast de eerstelijnsmedewerkers van het Agentschap bedanken voor het engagement dat de afgelopen weken getoond werd om digitaal nieuwkomers en anderstaligen te begeleiden, les te geven en te tolken.”