De impact van de COVID-19-pandemie op de rechtspositie van vreemdelingen

  • 19 mei 2020

Op korte tijd nemen vele landen wereldwijd, de Europese Unie, België... crisismaatregelen om de coronapandemie te bestrijding. Deze hebben een brede maatschappelijke en persoonlijke impact.

Ze beïnvloeden ook direct of indirect de mogelijkheden tot migratie, tot het indienen van en beslissen over verblijfsaanvragen, tot het voeren van een verblijfsprocedure en het uitvoeren van beslissingen, en tot het uitoefenen van rechten.

De juristen van onze dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht maakten een overzicht. Ze blijven het gaandeweg actualiseren tijdens de coronacrisis.