Geselecteerde projecten 'Nederlands oefenen'

Nederlands oefenen potloden

Op deze pagina vind je een overzicht van de projecten die geselecteerd werden in het kader van de projectoproep 'Nederlands oefenen'. Onderaan deze pagina is er een kaart met een geografisch overzicht van de projecten.

 

Taalmaat

Universiteit Antwerpen

Taalteams, een mix van Nederlandstalige studenten en niet-Nederlandstalige taaljaarstudenten, leggen een oefenkansentraject af gedurende één semester. Een project voor en door studenten die op basis van hun eigen taalniveau, achtergrond, interesse, ervaring en (voor)opleiding de taalbijeenkomsten invullen. Zo krijgen ze een realistisch beeld van de academische wereld, het leven aan de universiteit, verder studeren en het studentenleven. De Nederlandstalige studenten zijn een buddy en schakelfiguur.

Thuis in het Red Star Line Museum

Red Star Line Museum Antwerpen

Met een verhalenbus in de stad wil het Red Star Line museum verhalen van bewoners verzamelen over aankomen en je thuis voelen in Antwerpen. Anderstalige vrijwilligers en nieuwkomers zijn partners en cocreators in dit verzameltraject met tal van informele taaloefenkansen. Tegelijk is het een startpunt van een ruimere en duurzame samenwerking met anderstaligen in de vrijwilligerswerking van het museum.

Schoolbabbel

Stad Antwerpen–Samenleven

Via Schoolbabbel krijgen ouders taaloefenkansen om het gesprek met de lagere school van hun kinderen beter te kunnen aangaan. Het project vertrekt vanuit de bezorgdheden van de ouders en gesprekken die ze moeilijk durven aangaan op school. De focus ligt op het versterken van gespreksvaardigheden in een schoolse context, zoals een oudercontact. Naast het uitwisselen van ervaringen worden ook levensechte situaties en gesprekken ingeoefend en/of nagespeeld. De begeleiders kunnen als buddy aanwezig zijn bij eerste gesprekken met de school.

Visual Thinking Strategies voor NT2

APB Fotomuseum Provincie Antwerpen

Visual Thinking Strategies (VTS) is een eenvoudig aan te leren gesprekstechniek die kunstbeleving verdiept en het kritisch denken en het zelfvertrouwen aanscherpt. VTS speelt in op taalcompetenties, zelfexpressie en gespreksvaardigheden. Het Fotomuseum wil VTS als taalondersteunende methodiek introduceren en verankeren in de onderwijs- en museumsector. Het project ontwikkelt een toolkit voor musea en docenten en begeleiders Nederlands en een opleidingstraject voor de Nederlandstalige gesprekspartners (gidsen, balie, onthaal, vrijwilligers,…).

Taalrijk sporten en bewegen

Antwerpen Sportstad vzw

Taalrijk sporten en bewegen bestaat uit twee pilootprojecten voor maatschappelijk kwetsbare bewoners. Het ene project implementeert taaloefenkansen in het aanbod van de Antwerpse fietsschool. Het andere project voorziet in taaloefenkansen in het laagdrempelige sport- en beweegaanbod van een geselecteerde aandachtswijk. Het project vertrekt vanuit talige interactie en werkt taaldrempels weg. Hieruit moet een methodiek voortvloeien die een taalrijke omgeving creëert binnen het volledige sport- en beweegaanbod.

APPLAUS!

Cultureel animatiecentrum Beursschouwburg vzw

De Brusselse cultuurhuizen bieden anderstalige jongeren thematische oefenkansen Nederlands aan rond kunst en cultuur. De jongeren komen elke sessie samen in één van de kunstinstellingen waar telkens een ander thema aan bod komt. Vrijwilligers/ambassadeurs begeleiden de jongeren en maken hen wegwijs in het (Nederlandstalige) culturele aanbod.

Academie op zijn Vlaams

Maks vzw

Een ludieke en creatieve onderdompeling in het Nederlands. Tijdens het schooljaar mogen jongeren vrij deelnemen aan verschillende workshops: Woord, Film en Techniek, Muziek en Dans. Als het hen bevalt, kunnen zij drie maanden in groep werken aan een eindproduct dat live voorgesteld wordt aan het publiek. De ‘making of’ blikt terug op hun projecten en geeft de evolutie van hun actieve kennis Nederlands weer.

BONGO! Brussel

GO! Scholengroep Brussel

BONGO!  Brussel geeft jongeren van 16 tot 25 jaar de kans om in een veilige context Nederlands te oefenen. Ze proeven van Nederlandstalige vrijetijdsactiviteiten door een quizcircuit in de Brusselse scholen en cultureel-artistieke workshops.

Tuupe Veur Taal

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen Stad Gent

Tuupe Veur Taal ontwikkelt een kwaliteitsvol aanbod wijkgerichte oefenkansen Nederlands in tien buurten in Gent. Het project maakt gebruik van (ontmoetingsplekken in) de buurt als leeromgeving. De activiteiten versterken op die manier ook de sociale cohesie in de wijk.

Conversatie op school: ouders betrekken en versterken

Onderwijscentrum Gent

Dit project verhoogt de zelfredzaamheid van anderstalige ouders in de schoolse en in de ruimere maatschappelijke context. Anderstalige ouders worden gestimuleerd om sterker te participeren in de schoolloopbaan van hun kinderen en om nauwer betrokken te geraken bij de school. Op het programma staat een uitbreiding en versterking van de bestaande conversatietafels en proefprojecten met brugfiguren.

Vilvoordse Voetbalmoeders: scoren met taal

Fast Forward vzw

Vilvoorde City is een dynamische voetbalploeg met een 350-tal jonge spelertjes van diverse afkomst. De ‘voetbalmama’s’ komen bijeen terwijl hun kinderen trainen. In dit project oefenen deze mama’s Nederlands waarna ze in dialoog gaan met opvallende en inspirerende vrouwen, die op het eerste gezicht uit een andere leefwereld komen.

De Letterbuffetten

Art 27 vzw

Het Letterbuffet combineert spontane oefenkansen Nederlands met ontmoeting in een vertrouwde context. Het kook- en proefspel is gebaseerd op het alfabet en biedt anderstalige volwassenen de kans om een netwerk uit te bouwen met Nederlandstalige deelnemers. Daarnaast geeft het spel op een ludieke manier informatie over een duurzame, eerlijke, gezonde en budgetvriendelijke keuken.

Radio Babbelonië

Vormingplus Waas-en-Dender vzw

Acht vrijwilligers, waarvan de meerderheid anderstalig is, volgen een opleiding ‘Radio maken’. Daarna vormen zij een redactieraad die in zes gemeenten aan de slag gaat met projectgroepen. Een projectgroep bestaat uit Babbelonië-deelnemers en NT2-cursisten. Elke projectgroep maakt een radioprogramma dat uitgewerkt wordt in een educatief pakket. NT2-lesgevers en conversatiegroepen kunnen nadien aan de slag met dit educatief pakket.

Koken met taal

OCMW Eeklo

Oefenkansen Nederlands creëren door een ‘pop-up restaurant met een vaste menukaart’ te organiseren. De deelnemers staan in voor de diverse aspecten: planning opmaken, recepten zoeken, menu opstellen, boodschappen doen, koken, reservaties aannemen, locaties zoeken, promotie, aankleding van de zaal, bediening, afruimen, opkuis, … Een projectmedewerker bereidt de pop-ups voor in verschillende praktijkgerichte sessies met een klemtoon op het oefenen van het Nederlands.

Informele taalverwerving op de werkvloer

Web vzw

Het inschakelingsbedrijf stapt af van de klassieke benadering dat een anderstalige werknemer/cliënt eerst een bepaald taalniveau moet hebben voordat hij een job kan uitvoeren. Gecombineerde trajecten geven laagtaalvaardige anderstaligen de kans om taalverwerving te combineren met een passende tewerkstelling.

Werkbabbels

Groep Intro vzw

Werkbabbels ontwikkelt een vormingsprogramma voor vrijwilligers die conversatietafels voor anderstalige werkzoekenden willen begeleiden. De focus ligt op de taalnoden bij werk zoeken, solliciteren en jezelf voorstellen. De conversatietafels vinden plaats in alle regio’s van Vlaanderen en Brussel.

Ouderwerkingen creëren oefenkansen

VCOV vzw uit naam van de drie officiële ouderkoepels

Ouderwerkingen creëren samen met hun scholen oefenkansen Nederlands voor laaggeletterde en anderstalige ouders. De focus ligt op het toegankelijk maken van bestaande en nieuwe activiteiten en van het vrijwilligerswerk zelf.

Schoolbabbels

Stad Harelbeke

In twee Harelbeekse scholen kunnen anderstalige ouders elke twee weken op woensdagvoormiddag Nederlands oefenen. Tijdens deze informele momenten komen onderwerpen aan bod die verbonden zijn aan de school. Schoolbabbels zet zo ook in op een hogere ouderbetrokkenheid en op vrijwilligerswerk op school.

Over de streep

Stad Izegem

Het project Over de streep nodigt anderstalige nieuwkomers uit om te participeren in de bestaande verenigingen in Izegem. Het biedt hen de kans om op een spontane manier Nederlands te oefenen tijdens hun vrijetijdsbesteding. Bovendien wordt zo ook ingezet op meer diversiteit binnen de verenigingen. Het project werkt aan een drempelverlagend aanbod en meer openheid ten opzichte van anderstaligen.

Anderstaligen aan zet

Stad Kortrijk

Het project Anderstaligen aan Zet lanceert een veranderingsproces in de huidige uitvoering van het aanbod Nederlands oefenen voor anderstaligen in Kortrijk. Het aanbod moet beter en meer benut worden en kwalitatiever zijn. Het project beoogt een nieuwe kwaliteitsnorm van het aanbod, wil anderstaligen actief betrekken bij de uitvoering ervan en samen met partnerorganisaties een lerend netwerk creëren.

Elke dag Nederlands!

Gemeente Koksijde

Het project kiest bewust voor een mix van bestaande en innovatieve werkvormen op maat van de regionale situatie.

  • ABC-Kaffee: een wekelijks moment waarop anderstaligen via informele activiteiten Nederlands kunnen oefenen met elkaar en Nederlandstaligen.
  • ABC @ werk: Opzetten van een netwerk van diensten en organisaties waar anderstaligen vrijwillig kunnen helpen en taalcoaching krijgen.
  • Keurmerk ‘Elke dag Nederlands’: opzetten van een netwerk van lokale handelaars en die anderstaligen stimuleren om ook bij hen Nederlands te oefenen via dagelijkse boodschappen en activiteiten.