Kwetsbare groepen met een migratieachtergrond bereiken

  • 25 juni 2020

De coronacrisis leert ons hoe we kwetsbare groepen beter kunnen betrekken in de samenleving. Niet alleen tijdens een crisis, maar ook daarna. Overloop onze drie belangrijkste lessen om kwetsbare groepen met een migratieachtergrond te bereiken. Je vindt er heel wat inspiratie uit verschillende Vlaamse steden en gemeenten over hoe zij dit aanpakten.

1. Toegankelijke communicatie en communicatiekanalen

Hoe zorg je ervoor dat alle inwoners, ook kwetsbare personen met een migratieachtergrond, belangrijke informatie krijgen?

2. Toegang tot rechten en toegankelijke hulp- en dienstverlening

Het is niet voor iedereen evident om de beschikbare hulp- en dienstverlening te raadplegen. Hoe verlaag je de drempel?

3. Sociaal isolement doorbreken en wederzijds vertrouwen bevorderen

Hoe haal je kwetsbare personen uit hun sociaal isolement? Hoe bevorder je wederzijds vertrouwen tussen al je inwoners?

» Lees onze negen adviezen!

 

blokken