Levensbeschouwingen in dialoog

  • 24 mei 2019
Opengebedshuizendag

Op zondag 5 mei organiseerde het Agentschap Integratie en Inburgering de Open Gebedshuizendag in Limburg. Dit in samenwerking met acht gemeentebesturen en een 30-tal gebedshuizen.

Het aanbod was heel divers: een bezoek aan een moskee of kerk met gids, verschillende levensbeschouwingen die samen ontbijten, een engagementsverklaring tussen religies,...

Heusden-Zolder: film en oproep

Zoals elk jaar organiseerden de religies in Heusden-Zolder een multicultureel ontbijt, waaraan 150 geïnteresseerden deelnamen.  Daarna was er een filmvoorstelling over de ontmoeting tussen Franciscus van Assisi en de sultan van Egypte van 800 jaar geleden. Deze ontmoeting inspireert christenen en moslims tot vandaag om in gesprek te gaan met elkaar en om elkaar te respecteren.

De lokale werkgroep ‘Interlevensbeschouwelijke dialoog’ stelde een oproep op ‘Wij van Heusden-Zolder’. Hierin roepen ze de burgemeester en de schepenen op om te zorgen voor een sterke verbondenheid tussen mensen met verschillende religies en culturele achtergrond. Zo willen ze de samenleving, de gelijkheid en de verdraagzaamheid verbeteren.  Tijdens het ontbijt ondertekenden heel wat aanwezigen de oproep.
 

Zes personen spreken het publiek toeOp de foto (van links naar rechts): Bayram Saatci (AgII), Yusuf Birinci en Mehmet Ustun (Sultan Ahmet moskee), Frank Dumont en Ward Ceyssens (katholieke kerk) en Jac De Bruyn (protestantse kerk).

Houthalen-Helchteren: engagementsverklaring

Om 10.30 uur was er een katholieke viering in de Sint Martinuskerk, waar ook afgevaardigden van de andere religies aan deelnamen. Na de brunch in de ontmoetingszaal van de Turkse moskee woonden bezoekers het middaggebed in de Turkse moskee bij. Als afsluiting was er een bezoek met rondleiding in de Grieks-orthodoxe kerk.

Het hoogtepunt van de dag was de ondertekening van de gemeenschappelijke engagementsverklaring door christenen en moslims. Ze beloven elkaar te respecteren, samen te werken, met elkaar in gesprek te gaan en acties te ondernemen voor een betere wereld, verdraagzaamheid en respect.
 

Personen die een verklaring ondertekenen

Genk: op wandel met een gids

Tijdens de wandeltocht van het ene gebedshuis naar het andere informeerden de gidsen over de godsdienst en de geschiedenis van de gebedshuizen. De wandelaars bezochten de Evangelische Baptistengemeente Bethel kerk, Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopneming-kerk, drie protestantse kerken (Pinkstergemeente Elim kerk, Alive and Well Church kerk en Johanneskerk) en de Yunus Emre Moskee. Hier sloten ze de wandeling af met een gezellige receptie.

Maasmechelen: dialoog ‘Samen in Maasmechelen’

De dienst Samenleven van het gemeentebestuur Maasmechelen en de lokale levensbeschouwingen organiseerden een dialoognamiddag ‘Samen in Maasmechelen’ over het thema ‘vasten’. De deelnemende levensbeschouwingen zijn: De Grieks-Orthodoxe kerk Agios Dimitrios, de katholieke kerk, het huisvandeMens, de Tevhid moskee, de moskee El Islam.

Uschi Francot van de dienst Samenleven vertelt waarom ze kiezen voor dit concept: “Negen jaar geleden, tijdens de eerste Open Gebedshuizendag, zwaaiden de vijf gebedshuizen hun deuren open voor bezoekers. Ook de volgende jaren organiseerden we opendeurdagen. Toen kwamen heel wat geïnteresseerden op bezoek. Maar omdat de interesse afnam, zijn we overgestapt naar een nieuw initiatief: het organiseren van een gespreksnamiddag over een thema. De verschillende levensbeschouwingen geven een toelichting en nodigen iedereen uit voor dialoog."

"De thema’s die de voorbije jaren aan bod kwamen, waren: verbondenheid, mijn levensbeschouwing als houvast. Het gespreksonderwerp van dit jaar is  vasten: Waarom is vasten belangrijk? Wat betekent vasten voor jou? Vergelijking vroeger en nu? En toevallig begint morgen ook de ramadanperiode voor de moslims, terwijl de vastenperiode in de katholieke en Grieks-orthodoxe kerk net voorbij is. Het is dus zeker gepast om dit thema in de kijker te zetten.”

Wat betekent vasten voor jou?

Luc Herbots, deken Rooms-Katholieke kerk in Maasmechelen, legt uit: “In de Rooms-Katholieke kerk duurt de vasten 40 dagen als voorbereiding op Pasen. Vroeger ging het vooral om minder eten, maar het accent is nu verschoven. Nu geven gelovigen tijdens de vasten meer aandacht voor bezinning en gebed om hun relatie met god te versterken.”

Dimitra Bovroutroglov van de Grieks-Orthodoxe kerk vertelt dat gelovigen verschillende vastenperiodes houden doorheen het jaar: “Wij hebben wel een grote vasten tijdens de 7 weken voor Pasen. We onthouden ons van bepaald voedsel op bepaalde dagen en we beperken het aantal maaltijden. Maar het belangrijkste is dat deze periode ons stimuleert om goed te doen, om tot inkeer te komen en om zelf iets te doen voor bijvoorbeeld een beter klimaat.”

Abidallah Abdelghaffour sprak in naam van beide moskeeën: “Tijdens de maand Ramadan onthouden we ons van alle vormen van lichamelijke lusten en verlangens vanaf de dageraad tot aan de zonsondergang. Maar er is meer. Het is de bedoeling om de Taqwa – vroomheid, godvruchtigheid - te bereiken. Iemand die Taqwa heeft, houdt van het goede, ontwijkt het kwade en is zich bewust van god de almachtige. Het vasten is één van de vijf zuilen van de islam en bijgevolg verplicht.”

Ook bij het vrijzinnig humanisme leeft het idee van vasten vanuit een perspectief van duurzaam en bewuster leven. An Sauwens van het huisvandeMens licht toe: “We hebben geen vastgelegde vastenperiodes. Maar we hebben steeds meer behoefte om bewuster om te gaan met het leven op aarde en het milieu. Enkele voorbeelden: Donderdag veggiedag – één dag in de week geen vlees eten, Tournee minérale – één maand geen alcohol drinken. Voor mij betekent vasten: één of meerdere dagen per week geen vlees eten om mijn ecologische voetafdruk te verkleinen.”

Positief signaal

Na deze informatieronde gaan alle deelnemers (een 30-tal in totaal) in gesprek: ze stellen bijkomende vragen, ze vertellen over hun ervaring en bedoelingen.  Zo ontdekken ze heel wat gelijkenissen over de levensbeschouwingen heen. Met deze dialoog geven de verschillende levensbeschouwingen het positieve signaal dat godsdiensten en levensbeschouwingen graag bijdragen aan een warme samenleving.
 

Personen die meewerkten aan deze dialoog over vastenOp de foto (van links naar rechts): Bart Sliepen (huisvandeMens Maasmechelen), Giannis Politis (Grieks-Orthodoxe kerk Agios Dimitrios), Luc Herbots (deken Rooms-katholieke kerk Maasmechelen), Uschi Francot (dienst samenleven gemeente Maasmechelen), Dimitra Bouroutzoglou (Grieks-Orthodoxe kerk Agios Dimitrios), Abidallah Abdelghaffour (moskee El Islam), An Sauwen (huisvandeMens Maasmechelen), Johan Wolk (schepen gemeente Maasmechelen)