Dienstverlening tijdens de coronaperiode

 • 16 juni 2020

Omwille van het coronavirus passen we onze dienstverlening voorlopig aan. Hou deze pagina in de gaten voor updates.

| Contactpunten | Hoofdzetel | Maatschappelijke oriëntatie | Meertalige info | Nederlands lerenVormingen | Sociaal tolken en vertalen | Vreemdelingenrecht en internationaal familierecht | Sollicitaties | Opleidingen sociaal tolken |

Contactpunten

We kunnen weer klanten op afspraak ontvangen in enkele contactpunten. 

In eerste instantie focussen we ons op de dienstverlening die we niet of moeilijk vanop afstand kunnen organiseren.

Welke contactpunten zijn open (op afspraak)?

Over welke dienstverlening gaat het?

 • Intakegesprekken

 • NT2-testen (lees- en schrijftesten, covaartesten en niveautesten)

 • Trajectbegeleiding voor gesprekken die niet of moeilijk digitaal kunnen

 • Vrijstellingstoetsen maatschappelijke oriëntatie (MO)

 • Civiele testen

We werken hierbij in verschillende fases en bekijken ook de mogelijkheid om onze dienstverlening verder uit te breiden.

Hoe garanderen we de veiligheid?

De veiligheid van zowel onze medewerkers als onze klanten staat voorop. Daarom nemen we een aantal voorzorgsmaatregelen:

 • We werken enkel op afspraak.

 • We vragen aan klanten om alleen of met een tolk te komen (lees onze richtlijnen voor klanten).

 • We organiseren de testen in kleine groepen. 

 • We installeren plexiglas, zodat face-to-face-gesprekken veilig kunnen doorgaan.

 • We brengen duidelijke signalisatie aan, zoals vloermarkeringen.

 • We voorzien handgel voor medewerkers en klanten.

 • We zorgen dat de social distancing van 1,5 meter overal gerespecteerd kan worden.

Hoe kan je ons bereiken?

We blijven in eerste instantie bereikbaar via telefoon, e-mail en Skype. Onze contactgegevens vind je op onze contactpagina

Hoofdzetel

De deuren van onze hoofdzetel (Tour & Taxis) zijn gesloten. Ook leveranciers kunnen dus niet meer binnen.

Je kan ons wel nog steeds telefonisch bereiken via 02 701 79 00.

Maatschappelijke oriëntatie

De lessen maatschappelijke oriëntatie met fysieke aanwezigheid in een klas schorten we op. We werken tot minstens 31 augustus via afstandsleren en zelfstudie. De inburgeraars en anderstaligen blijven op de hoogte via hun leerkracht of trajectbegeleider.

Meertalige info over het coronavirus

We verzamelen meertalige basisinfo over het coronavirus: posters met preventieve maatregelen, fiches met basisinfo en links naar nuttige websites. We vullen stelselmatig aan.

> www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info

Nederlands leren

Onze partners (centra voor basiseducatie, centra voor volwassenenonderwijs, centra voor volwassenonderwijs...) communiceren rechtstreeks met cursisten over hun maatregelen.

Vorming

We annuleren onze vormingsactiviteiten vanaf 13 maart 2020. Schreef je je in voor een vorming? Dan ontvang je via e-mail meer info.

Sociaal tolken en vertalen

Onze dienst Sociaal Tolken en Vertalen blijft operationeel. Het wordt wel steeds moeilijker om tolken te vinden die opdrachten ter plaatse kunnen uitvoeren. Voor dringende gesprekken kan je een afstandstolk inschakelen:

 • Voor een telefoontolk bel je in op 02 208 06 11. Hou er rekening mee dat de capaciteit van de tolkencentrale beperkt is en een stijgende vraag naar telefoontolken lange wachtrijen en/of technische storingen kan veroorzaken. We zoeken naar een oplossing.

 • Videotolk: Voorzieningen gevestigd in stad Antwerpen kunnen een beroep doen op het stedelijk Agentschap Atlas. Het stedelijk agentschap IN-Gent heeft een aanbod videotolken voor voorzieningen in Groot-Gent. Het Agentschap Integratie en Inburgering onderzoekt de mogelijkheid dit aanbod uit te breiden. Ziekenhuizen en wijkgezondheidscentra kunnen aankloppen voor een videotolk bij de FOD Volksgezondheid.

We wegen steeds af of de vraag prioritair is in functie van zorgverlening. Op deze manier draagt het Agentschap ook een stukje bij aan de zorg voor kwetsbaren. Voor vragen kan je terecht op: stv@integratie-inburgering.be of 02 701 79 20.

Vreemdelingenrecht en internationaal familierecht

De juridische helpdesk blijft open:

 • Vragen over vreemdelingenrecht stel je op 02 701 75 55 (elke werkdag van 9 tot 12.30 uur, op woensdagnamiddag ook van 13.30 tot 17 uur).

 • Vragen over internationaal familierecht stel je enkel per e-mail aan juridesk@integratie-inburgering.be.

 • Vragen over asielrecht kan je aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen stellen, enkel per e-mail aan info@vluchtelingenwerk.be.

Meer info: www.agii.be/juridische-helpdesk

> Lees ons overzicht van de impact van de COVID-19-pandemie op de rechtspositie van vreemdelingen

Sollicitaties

We proberen geplande sollicitaties te doen via Skype of Teams. Als dat niet lukt of niet aangewezen is, stellen we het gesprek uit.

Opleiding sociaal tolken

De activiteiten vanaf april zijn gewijzigd:

 • De infosessies vinden online plaats. Als je je inschreef, krijg je meer info via e-mail.
 • De start van module 1 van de basisopleiding in Genk en Gent organiseren we online. De deelnemers krijgen meer info via e-mail.
 • De start van module 2 van de basisopleiding in Brussel verplaatsen we naar het najaar.

Meer info: www.agii.be/kalender