Maatschappelijke Oriëntatie (MO)

Maatschappelijke Oriëntatie

In de cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO) leer je meer over leven en werken in België. De leerkracht geeft de les in je moedertaal, of in een contacttaal die je goed kent.

Vaardigheden

In de lessen krijg je informatie en oefen je ook op vaardigheden. Die heb je nodig om zelf actief aan de samenleving deel te nemen.

De leerkracht werkt verder op wat jij al weet en op vragen die je nog hebt.
Voorbeeldvragen:

 • Hoe vind ik een job?
 • Waar kan ik terecht voor medische hulp?
 • Welke opvang- en onderwijsmogelijkheden hebben mijn kinderen?
 • Hoe werkt het openbaar vervoer?

Elke cursus is anders. Want elke les wordt afgestemd op jouw behoeften en die van je medecursisten. Zo heeft een cursist met schoolgaande kinderen meer vragen over onderwijs dan een alleenstaande cursist. Die zoekt misschien naar gepaste medische begeleiding voor zijn zieke moeder.

Actieve inbreng

De leerkracht geeft niet zomaar antwoorden op jouw vragen en behoeften. Je doet zelf actief mee tijdens de lessen. Samen met de medecursisten of zelfstandig zoek je oplossingen voor probleemsituaties.

Waarden en normen

Waarden en normen staan centraal in de lessen. Ze zijn verwerkt in de inhoud en methodieken van de cursus MO. Deze vijf hoofdwaarden zijn een basis in de Vlaamse samenleving:

 • Vrijheid
 • Gelijkheid
 • Solidariteit
 • Respect
 • Burgerschap

Ook de stelsels van waarden en normen komen aan bod: de democratie, de democratische rechtsstaat en het pluralisme.

Praktisch

 • Het Agentschap Integratie en Inburgering organiseert de basiscursus MO.
 • De cursus duurt standaard 60 uur.
 • De lessen worden gegeven in jouw moedertaal of in een contacttaal die je goed kent.
 • De lessen worden niet alleen overdag, maar ook ’s avonds en in het weekend aangeboden.
 • De cursus MO is erkend als beroepsopleiding. Heb je een job? Dan kan je gebruik maken van het educatief verlof. Opgelet: tot 2020 enkel voor Brussel.