“In het Open Kunstenhuis ligt de focus voor mensen in een precaire situatie op creëren en niet op een visum of arbeidskaart.”

  • 27 april 2021

 Lies Willaert

Stijn is juridisch consulent bij Cultuurloket en vrijwilliger bij het Open Kunstenhuis Globe Aroma.

Cultuurloket

Cultuurloket helpt kunstenaars en culturele organisaties met hun juridische, zakelijke en fiscale vragen. Stijn werkt er nu bijna drie jaar als juridisch consulent. Internationale mobiliteit voor kunstenaars is één van zijn expertises. “Een kunstenaar uit een derdeland* studeert in België en wil hier blijven. Dan moet die persoon weten hoe hij een beroepskaart kan aanvragen, hoe hij een visum kan krijgen en of er een mogelijkheid is om met een gecombineerde vergunning te werken. Die persoon kan met zijn vragen terecht bij Cultuurloket”, zegt Stijn. “Ook organisaties die een beroep doen op buitenlandse artiesten, bijvoorbeeld voor festivals, komen bij Cultuurloket voor advies.”

“Kunstenaars kunnen bij Cultuurloket terecht met individuele vragen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook brochures en een kennisbank met een luik specifiek over internationale mobiliteit. Heb ik zelf vragen over de specifieke juridische regelgeving voor kunstenaars en schouwspelartiesten, dan kan ik altijd terecht op www.vreemdelingenrecht.be of bij de telefonische juridische helpdesk van het Agentschap Integratie en Inburgering. Een prima dienstverlening en een aanrader voor iedereen met vragen over vreemdelingenrecht!”

Veilige ruimte om te creëren

“Sinds vorig jaar doe ik vrijwilligerswerk in het Open Kunstenhuis ‘Globe Aroma’ in Brussel. Globe Aroma biedt kunstenaars in een onzekere situatie, nieuwkomers, vluchtelingen en asielzoekers een ruimte aan waar zij aan hun kunst kunnen werken. Daar ligt de focus op het creëren en niet op een visum of arbeidskaart. De juridische verblijfssituatie speelt uiteraard, maar voor even komt ze wat meer op de achtergrond.”

“Ik vind de combinatie tussen mijn werk bij Cultuurloket en mijn rol als bestuurder bij Globe Aroma heel interessant. Er ontstaat een mooie connectie tussen theorie en praktijk. Binnen Cultuurloket ligt mijn focus op internationale mobiliteit, maar ik werk ook rond de wetgeving voor vzw’s en vennootschappen. Door in een bestuursorgaan van een vzw te zetelen ervaar ik meteen de praktijk. Werken rond internationale mobiliteit van kunstenaars én vrijwilligerswerk doen in een kunstlocatie voor mensen die vragen hebben rond verblijfsrecht… voor mij is de cirkel rond!”

Stijn poseert bij de kunstwerken in Globe Aroma. Dank aan de kunstenaars: David Trembla, Kito Sino, Baminla Timothée Lambony en Conté Morlaye.
  

_______

* Een derdelander is een persoon met een andere nationaliteit dan die van één van de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland.