De impact van migratie op het gezin

Migratie is een ingrijpende gebeurtenis. Vaak is de impact op de relatie van de ouders, de opvoeding en ontwikkeling van kinderen,... nog verschillende generaties voelbaar.

De manieren waarop migratie zijn sporen nalaat op het gezinsleven zijn heel uitlopend. Verschillende factoren spelen een rol, en dat op verschillende niveaus (maatschappelijk, institutioneel, leefomgeving, familiaal en individueel).

Ouders en kinderen staan voor de taak om hun achtergrond en migratieverhaal een plaats te geven. Ze moeten hun verleden en bagage verzoenen met het heden en de toekomst in een nieuwe context. Maar niet alles ligt in hun handen. Daarom is aandacht voor de ruimere context van het gezin belangrijk.

Deze vorming geeft vanuit een brede blik een inleiding op het thema. Om heel specifieke onderwerpen, zoals traumaverwerking na migratie, uit te diepen, is een verdere vorming nodig.

Wat leer je?

  • Je verwerft inzicht in de impact van migratie op de familiegeschiedenis en de ontwikkeling van kinderen.
  • Je reflecteert over hoe kinderen bijzondere gebeurtenissen in de familie (zoals afscheid, migratiebreuk, scheiding, verdriet, gemis,...) beleven en kunnen verwerken.
  • Je denkt na over de manier waarop ouders hun migratie beleven en hoe ze omgaan met de uitdagingen waar zijzelf en hun gezin mee te maken krijgen.
  • Je verkent en bespreekt concrete praktijkvoorbeelden en materialen die je als hulpverlener kan inzetten om gezinnen te ondersteunen.

Voor wie?

Hulpverleners die werken met gezinnen, ouders, jongeren of kinderen met een migratieachtergrond. Maximum 15 deelnemers

Hoe lang duurt deze vorming?

Deze vorming duurt een halve dag.

Prijs

Deze vorming kost 250 euro.

 

masir-avenir

Bon en CAW Brussel bundelen hun expertise voor 'Mindspring Junior'

Door de snel veranderende situatie in Afghanistan staan jongeren van Afghaanse herkomst in België op dit moment onder een grote druk. Bon en CAW Brussel bundelen hun expertise om de mentale veerkracht van Afghaanse jongeren te vergroten.

Kruispuntdenken in de praktijk

Is kruispuntdenken voor jou een abstract concept dat je wel intressant lijkt, maar waar je niet goed van weet wat je ermee kan doen? Dit najaar heb je opnieuw de kans om de vormingsreeks Kruispuntdenken van bon en het Kenniscenturm WWZ te volgen.

Afbeelding diploma

41% van de werkzoekenden bij Actiris heeft een niet-erkend diploma

De procedures om een diploma te laten erkennen zijn niet zo eenvoudig. Bon biedt een individueel begeleidingstraject waarin we de hele erkenningsprocedure stap voor stap doorlopen.