Bon en CAW Brussel bundelen hun expertise voor 'Mindspring Junior'

masir-avenir

 09/09/2021

Door de snel veranderende situatie in Afghanistan staan jongeren van Afghaanse herkomst in België op dit moment onder een grote druk. Vaak kunnen ze geen contact krijgen met hun familie ter plaatse en is het onduidelijk wat de toekomst daar zal brengen. Dit vergroot de stress die zij al ervaren door hun eigen migratiegeschiedenis en vluchttrauma: de onzekerheid over het al dan niet verkrijgen van een vluchtelingenstatus, de confrontatie met een compleet andere cultuur, het leren van een nieuwe taal, het definiëren van de eigen toekomst... 

Deze multiproblematieken worden vaak nog versterkt door de zeer kwetsbare levensfase waar ze zich in bevinden. Voor iedere persoon kan het al lastig zijn om een identiteit en levenspad te ontwikkelen, maar voor een al dan niet begeleide jongere met een vluchtverhaal is dit nog veel gecompliceerder.

Mentale veerkracht vergroten

Om de mentale veerkracht van deze jongeren te vergroten, organiseert bon in samenwerking met CAW Brussel - team Migratie het programma MindSpring Junior: een psycho-educatief groepsprogramma. Deelnemers krijgen inzicht in het ontstaan en verloop van hun spanningsklachten, leren technieken om deze te verminderen en het helpt ze ook om deze in de toekomst aan te pakken.

We helpen hen via oefeningen, groepsgesprekken, spel en simulaties om de mentale stress te erkennen en er mee om te gaan. Elke les sluiten we af met een laagdrempelige ontspanningsoefening. De afsluitende sessies leggen de focus op het belang van vriendschap, het eigen netwerk, de persoonlijke kwaliteiten en toekomstplannen.

Gebundelde expertise

Deze samenwerking tussen bon en CAW Brussel bestaat sinds lange tijd en bundelt de expertises van bon in de begeleiding van deze doelgroep en die van CAW Brussel in het psychosociaal ondersteunen van kwetsbare jongeren.

Bon en het CAW Brussel organiseren de eerste reeks sessies van dit najaar voor de Afghaanse jongeren van 17 tot 19 jaar die het zomerprogramma van Masir Avenir hebben gevolgd. 

  • We beginnen met een infosessie voor de jongeren op woensdag 22/09 van 14.00 tot 15.00 uur.  
  • De MindSpring sessies zullen vervolgens elke woensdag doorgaan van 29/09 tot en met 03/11, van 14.00 tot 16.00 uur in de gebouwen van de Vlaamse Overheid (Herman Teirlinck). 

Zeer binnenkort zullen we deze sessies ook voor de Franstalige jongeren organiseren.

Contact

Vragen of meer informatie? Contacteer Antonia Orihuela, projectverantwoordelijke Masir Avenir: antonia.orihuela@integratie-inburgering.be of 0486 64 10 77.
 

groep mensen multicultureel

VACATURES - Ben jij de collega die wij zoeken?

Voor onze vestigingsplaats in Brussel zoeken we enthousiaste trajectbegeleiders die er samen met ons voor willen zorgen dat nieuwkomers zich bij ons thuis voelen.

Afbeelding diploma

41% van de werkzoekenden bij Actiris heeft een niet-erkend diploma

De procedures om een diploma te laten erkennen zijn niet zo eenvoudig. Bon biedt een individueel begeleidingstraject waarin we de hele erkenningsprocedure stap voor stap doorlopen.

Kruispuntdenken in de praktijk

Is kruispuntdenken voor jou een abstract concept dat je wel intressant lijkt, maar waar je niet goed van weet wat je ermee kan doen? Dit najaar heb je opnieuw de kans om de vormingsreeks Kruispuntdenken van bon en het Kenniscenturm WWZ te volgen.