Over bon

bon is het Brussels onthaalbureau voor inburgering. bon onthaalt mensen van buitenlandse origine die een minimum verblijfstatuut hebben van drie maanden. Nieuwkomers, maar ook mensen van een andere origine die al langer in Brussel wonen, kunnen bij bon terecht voor een gratis inburgeringsprogramma.

bon geeft duidelijke en juiste informatie over leven, werken en wonen in België en Brussel, maar ook over wat wettelijk mag en moet. Die cursussen biedt bon aan in meer dan 20 contacttalen. Bovendien werkt bon nauw samen met het Huis van het Nederlands Brussel om inburgeraars op een aangename manier Nederlands te leren. De deelnemers krijgen individuele begeleiding en toekomstgerichte workshops rond werk, opleiding en participatie aan de samenleving.

Ook minderjarigen zijn welkom. bon verwijst minderjarige nieuwkomers actief door naar het onthaalonderwijs. We werken samen met verschillende partners om anderstalige minderjarigen socio-culturele activiteiten voor te stellen.

 

Agentschap Integratie en Inburgering

Sinds 1 januari 2015 hoort bon bij het Agentschap Integratie en Inburgering, dat het Vlaams integratiebeleid ondersteunt. Je vindt in het Agentschap alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal tolken en vertalen (behalve de diensten in de steden Gent en Antwerpen).

Onze uitdaging

We zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen, ongeacht herkomst of achtergrond, gelijke kansen krijgt. Dat vraagt inspanningen. Van iedereen.

De uitdagingen zijn groot. Denk maar aan de toenemende diversiteit in je gemeente, op de werkvloer, in scholen of de groeiende talendiversiteit.

Hoe ga je als lokaal bestuur, organisatie of burger daarmee om? En: hoe zorg je ervoor dat een persoon van buitenlandse herkomst zijn/haar talenten optimaal kan ontplooien en inzetten in Vlaanderen of Brussel?

We begeleiden je daarbij door te zorgen voor een kwaliteitsvol aanbod. Op maat en vertrekkend vanuit de praktijk.

Masir Avenir

Leer Brussel kennen met Masir Avenir

Leer Brussel deze zomer beter kennen! Ben je tussen 17 en 19 jaar en ben je nog op zoek naar een leuke activiteit voor juli en augustus?

man met laptop

Inburgeren in digitale tijden

Ruim 200 Brusselse inburgeraars beginnen vandaag aan hun inburgeringscursus bij bon. Online les volgen is niet voor iedereen evident is. Daarom lenen we Chromebooks uit aan wie er zelf geen heeft en leren we hen tijdens een traject van 5 lessen om ermee te werken.

Foto van Daniel

Internationale dag tegen homofobie (IDAHOT) - “Dit land heeft mij in staat gesteld in vrede en vrijheid te leven”

Sexuele geaardheid maakt onderdeel uit van de diversiteit van onze samenleving. Inzicht in en kunnen omgaan met deze diversiteit is nodig om goed te kunnen functioneren in de maatschappij.