Kruispuntdenken in de praktijk

 07/09/2021

Is kruispuntdenken voor jou een abstract concept dat je wel intressant lijkt, maar waar je niet goed van weet wat je ermee kan doen? Dit najaar heb je opnieuw de kans om de vormingsreeks Kruispuntdenken van bon en het Kenniscenturm WWZ te volgen.

Tijdens onze vorming ‘Kruispuntdenken’ gaan we aan de slag om het concept ‘intersectionaliteit’ te vertalen naar de praktijk. Iedereen neemt de wereld waar vanuit zijn eigen ervaringen. We leren hoe je een bredere kijk kan krijgen op deze superdiverse realiteit. Je verruimt je blik tijdens 2 interactieve vormingsmomenten aan de hand van het intersectioneel denkkader. Op welke manier benader je mensen in je werkomgeving? Je leert je blinde vlekken, je privileges en uitsluitingsmechanismen herkennen. Zo kom je te weten op welk kruispunt je zelf staat.

Kruispuntdenken op maatschappelijk niveau

We bekijken hoe je maatschappelijke positie bepaald wordt door het kruispunt van verschillende sociale assen zoals etniciteit, sociale klasse, gender, levensfase, seksuele oriëntatie, talenten/beperkingen,…  Aan de hand van  concrete casussen analyseren we welke dimensies, privileges en uitsluitingsmechanismen een rol spelen.

Kruispuntdenken in mijn werk en organisatie

Ook op de werkvloer loeren discriminatie en uitsluiting soms onverwacht om de hoek. Op de laatste dag van deze vorming gaan we aan de slag met casussen uit de eigen werkpraktijk. Ook bekijken we de eigen organisatie vanuit de bril van het kruispuntdenken: wat is de situatie in jouw organisatie en wat kun je doen om deze te verbeteren?

Eerstvolgende vorming

Vrijdag 15 oktober en vrijdag 22 oktober 2021, telkens van 9.30 tot 12.30 uur.

masir-avenir

Bon en CAW Brussel bundelen hun expertise voor 'Mindspring Junior'

Door de snel veranderende situatie in Afghanistan staan jongeren van Afghaanse herkomst in België op dit moment onder een grote druk. Bon en CAW Brussel bundelen hun expertise om de mentale veerkracht van Afghaanse jongeren te vergroten.

Afbeelding diploma

41% van de werkzoekenden bij Actiris heeft een niet-erkend diploma

De procedures om een diploma te laten erkennen zijn niet zo eenvoudig. Bon biedt een individueel begeleidingstraject waarin we de hele erkenningsprocedure stap voor stap doorlopen.

Profiel inburgeraars Brussel 2020

Het aantal inburgeraars bij bon met een adres in Brussel bedroeg in 2020 2.229. Op een totaal voor Brussel en Vlaanderen samen (17.903) is dat 13%. Benieuwd hoeveel dat voor jouw gemeente is?