Brochure 'Slecht slapen, piekeren en stress?' nu ook beschikbaar in Somali

  • 14 januari 2022

Als begeleider, hulp- of dienstverlener is het niet altijd makkelijk om een gesprek over psychische klachten te starten. In 2019 ontwikkelden we daarom de publicatie 'Slecht slapen, piekeren en stress?', in samenwerking met het Steunpunt Geestelijke Gezondheidszorg. Het biedt een eerste hulp voor mensen met een migratieachtergrond die negatieve gevoelens en stress ervaren. De brochure maakt de drempel kleiner voor hulp- of dienstverleners om het gesprek aan te gaan.

De publicatie was al beschikbaar een aantal talen: Arabisch, Dari, Engels, Farsi, Frans, Nederlands, Pashto, Roemeens en Russisch. Om in te spelen op de huidige vragen en noden, stellen we vandaag met Somali een extra taal ter beschikking.