Buddyproject CoNnect koppelt nieuwkomers aan Brusselaars

© CoNnect | Het CoNnect-project moet nieuwe Brusselaars helpen een sociaal netwerk op te bouwen.

 07/06/2021

Voor nieuwkomers is het niet altijd makkelijk om hun weg te vinden en om zich thuis te voelen in Brussel. Het CoNnect-project helpt hen alvast om een sociaal netwerk op te bouwen. De VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) en FMDO (Federatie van Mondiale en Democratische Organisaties) begeleiden dit traject, waarbij inburgeraars aan een buddy gekoppeld worden. Ze organiseren ook gezamenlijke groepsactiviteiten. De bedoeling is dat de deelnemers elkaar minstens twee keer per maand ontmoeten en samen hun activiteiten kiezen.

Alle deelnemers krijgen een basisvorming om goed geïnformeerd aan hun traject te beginnen. Daarin komen onder meer de noden en vragen van inburgeraars aan bod. Tegelijkertijd leert het de buddies omgaan met interculturaliteit, meertaligheid en laagdrempelig Nederlands. Tijdens een intakegesprek kunnen de deelnemers hun verwachtingen uitdrukken. Op basis van dit gesprek gebeurt de matching van de groepen. Gedurende het hele traject kunnen de deelnemers bijkomende vormingsmomenten volgen, in functie van hun noden.

Ankerplekken

De buddytrajecten focussen op brede sociale steun, kennismaking met het aanbod en doorstroom naar vrije tijd en vrijwilligerswerk. CoNnect wil graag van meer organisaties in het N-netwerk ankerplekken maken voor nieuwkomers. De nieuwkomers en hun buddy’s gaan graag op ontdekking in Brussel. Organisaties kunnen hun aanbod en activiteiten via de site van de VGC bekendmaken. Ook wie een plaats heeft voor een vrijwilliger, kan dat daar laten weten.

150 duo’s

Tegen januari willen de VGC en FMDO 150 duo’s hebben samengesteld, die elk een traject van ongeveer zes maanden afleggen. In juni van volgend jaar volgt een evaluatie van de impact van het project. Wie interesse heeft om deel te nemen aan het project, kan zich nog tot januari 2022 inschrijven via de website van de VGC.

Dit project komt tot stand in samenwerking met bon, Huis van het Nederlands Brussel, Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg – Steunpunt Vrijwilligerswerk, Duo for A Job, Odisee en tal van andere organisaties uit het Nederlandstalig netwerk in Brussel. CoNnect wordt financieel gesteund door de VGC en het Europees Fonds voor Asiel en Migratie en kadert binnen het beleid van de Vlaamse overheid om nieuwkomers meer mogelijkheden aan te bieden tot sociale participatie.

man met laptop

Inburgeren in digitale tijden

Ruim 200 Brusselse inburgeraars beginnen vandaag aan hun inburgeringscursus bij bon. Online les volgen is niet voor iedereen evident is. Daarom lenen we Chromebooks uit aan wie er zelf geen heeft en leren we hen tijdens een traject van 5 lessen om ermee te werken.

Groepsfoto fietsles

"Nooit gedacht dat ik zou kunnen fietsen"

Het weer zat de voorbije weken niet altijd mee, maar dat weerhield 15 Brusselse inburgeraars er niet van om twaalf dagen met de fiets op pad te gaan in Brussel. Niets bijzonders zou je denken, maar als je weet dat zij in hun land van herkomst amper of niet hebben leren fietsen, dan is dat een hele prestatie.

"Om goed te kunnen besturen, moet je het stuur kunnen loslaten"

De gemeente Molenbeek wou de opmaak van haar nieuwe cultuurbeleidsplan 2020-2025 op een participatieve manier tot stand laten komen. Daarvoor deed het gemeentebestuur beroep op de Wijkacademie du quartier en bon.