Communicatiewaaier om taaldrempels in hulp- en dienstverlening te verkleinen

  • 2 december 2017
Communicatiewaaier

In onze Communicatiewaaier bieden we oplossingen om taaldrempels in de dienst- en hulpverlening te verkleinen. Dit gaat bijvoorbeeld over tips om te communiceren in duidelijk Nederlands of het inzetten van digitale hulpmiddelen of sociaal tolken. Dit nieuwe instrument is te downloaden op onze website.

Taaldrempels

Heb je als hulp- of dienstverlener anderstalige en cultureel diverse klanten? Ervaar je uitdagingen op vlak van communicatie?

Taaldrempels verlagen de kwaliteit van de communicatie omdat je elkaar niet voldoende begrijpt of omdat de nuance verdwijnt. Ze kunnen dan ook een toegankelijke dienstverlening verhinderen.

Communicatiewaaier

Om taaldrempels te verkleinen is er een waaier aan mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld sociaal tolken, pictogrammen of apps inschakelen tijdens het gesprek. Het inzetten van deze taaloverbruggende instrumenten betekent trouwens niet dat je geen oefenkansen Nederlands meer kan aanbieden. Integendeel, ze zijn aanvullend.

Raadpleeg onze Communicatiewaaier voor een overzicht van deze hulpmiddelen. Je krijgt onder meer tips over communiceren in duidelijke taal en een beslissingsmodel om het juiste instrument te kiezen.

 

De Communicatiewaaier kwam tot stand in 2016 binnen een project gefinancierd door Fedasil. In 2017 werd hij verfijnd door het Agentschap Integratie en Inburgering.