De gevolgen van de Brexit voor inburgering

  • 17 december 2020

Sinds 31 januari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de Europese Unie. Op 31 december 2020 eindigt ook de overgangsfase. Vanaf 1 januari 2021 is de Brexit een voldongen feit.

De medewerkers van onze dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht geven op hun website een overzicht van de gevolgen van de Brexit op vlak van verblijfsrecht en doelgroepbepaling Vlaamse inburgering.

Later komt er ook informatie over de gevolgen voor sociale rechten, familiaal internationaal privaatrecht,... Ze volgen verdere ontwikkelingen op en blijven de pagina actualiseren.