Diversity@Work: multiculturele cohesie op de werkvloer versterken

  • 24 maart 2021

Diversiteit staat vaak op de agenda bij organisaties en bedrijven, maar voornamelijk op beleids- en managementsniveau. Er concreet mee aan de slag gaan op de werkvloer, wordt vaak uit het oog verloren.

Universiteit Gent (dienst Divergent) start een onderzoek op om tools te ontwikkelen die de diversiteit op de werkvloer bevorderen. Het project Diversity@Work richt zich tot organisaties en bedrijven waar laaggeschoolde werknemers, met en zonder migratieachtergronden, samenwerken. Het Agentschap Integratie en Inburgering engageert zich als partner in dit verhaal. 

We werken mee aan:

  • Een onderzoek naar goede praktijken en drempels op de Vlaamse arbeidsmarkt.
  • De ontwikkeling van een diversiteitsscan die gedrag en houding meet bij medewerkers.
  • De ontwikkeling van een toolbox om de sociale cohesie op de werkvloer te versterken.

Diversity@Work wordt medegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Europese Unie en de Vlaamse overheid. De uitvoerende fase loopt van februari 2021 tot en met december 2022.

> Meer info over het project.

> Vragen? Contacteer onze projectmanager Jan Van den Bossche.

Wil je als organisatie of lokaal bestuur werken aan een divers personeelsbeleid?
Ontdek ons aanbod!