Gekwalificeerd vertaler

Om bij het AgII als gekwalificeerd vertaler van informatieve documenten in aanmerking te komen moet je een van deze bewijzen kunnen voorleggen:

  • een certificaat sociaal vertaler;
  • een masterdiploma in het vertalen;
  • of een taalkundig diploma hoger onderwijs, behaald in België of in het buitenland (master in het vertalen, master in de taal- en letterkunde, bachelor in de toegepaste taalkunde, master in meertalige communicatie, master in talen en culturen (bv. Arabistiek, Slavistiek)).

Bijkomende voorwaarden:

  • Het certificaat of diploma is opgesteld in het Nederlands. Als dat niet het geval is, moet het vertaald zijn naar het Nederlands en gelegaliseerd zijn door de Rechtbank van Eerste Aanleg.
  • Het certificaat of diploma vermeldt de taal waarnaar vertaald wordt.


Om als beëdigd vertaler te worden opgenomen moet je jouw bewijs van inschrijving in het Nationaal Register voorleggen of minstens een bewijs van eedaflegging gedateerd in 2020.

 

 

button-meertalige-info.jpg