Handreiking voor lokale besturen: omgaan met koloniale verwijzingen in de publieke ruimte

  • 23 oktober 2020

Er klinkt meer en meer de oproep om iets te doen met de sporen van het koloniale verleden in de openbare ruimte. Denk maar aan standbeelden of straatnamen die verwijzen naar personen uit de koloniale periode. Vandaag speelt de discussie zich niet alleen op straat af, maar ook online. 

Omdat lokale besturen de regie hier in handen kunnen nemen, stelde het Agentschap Integratie en Inburgering een handreiking samen. Krijg je vragen van inwoners, actiegroepen of het middenveld over een bepaalde straatnaam? Of wil je als lokaal bestuur proactief inzetten op de aanpak van koloniale verwijzingen? 

De handreiking ‘Omgaan met koloniale verwijzingen in de publieke ruimte’ stelt lokale besturen in staat om samen met inwoners en belanghebbenden een aanpak hiervoor uit te stippelen. Start een lokaal traject op met een ruimer doel: de publieke ruimte inclusief maken, zodat elke inwoner er zich in herkent. De afgelopen maanden sprak het Agentschap Integratie en Inburgering met verschillende deskundigen uit verschillende domeinen. Zij delen hun inzichten in deze handreiking.

De informatie op onze webpagina biedt inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland, handige tools en achtergrondinformatie voor een lokale aanpak.

De handreiking is een initiatief van de Vlaamse Regering. Het Agentschap Integratie en Inburgering zorgde voor de uitwerking en werd hierbij ondersteund door het Agentschap Binnenlands Bestuur, de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten, het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw (FARO).