Hoe engageer je meer kinderen en jongeren in sportclubs of jeugdbewegingen?

Jongeren

Volg onze vorming tien tips om actief met diversiteit aan de slag te gaan in je sportclub

Wil je als sportfunctionaris of integratieambtenaar je sportclubs sensibiliseren en ondersteunen rond diversiteit? We gaan aan de slag met tien topics, met telkens een tip. Nadien kan deze vorming eventueel ook aan de medewerkers van de sportclubs zelf gegeven worden.

Werk aan toegankelijkheid

Neem de toegankelijkheid van je lokale initiatieven onder de loep: de speelpleinwerking, bibliotheek, het cultureel programma,... Is dit divers en klantgericht? Zet organisaties aan om na te denken over de diversiteit en inclusie in hun vereniging.

Lanceer informatiecampagnes en uitwisselingen

Informeer anderstalige nieuwkomers actief over het lokale vrijetijdsaanbod. Wij kunnen je met de juiste partners in contact brengen. Stimuleer en ondersteun uitwisseling die bruggen slaat tussen regulier jeugd- en sociocultureel werk en specifieke vormen van jeugd- of sociocultureel werk.

< Veelgestelde vragen