Hoe veranker je een integratiebeleid in al je beleidsdomeinen?

Verankering

Omgevingsanalyse lokale diversiteit

De opmaak van een beleidsplan begint met een degelijke analyse. Via onze website kan je zelf een gratis omgevingsanalyse maken. Het draaiboek omvat gebruiksklare sjablonen, tips en voorbeelden. We reiken je niet alleen methodes aan, maar ook concrete vragenlijsten om zowel inwoners, collega’s als relevante diensten en organisaties te bevragen.

Groepeer het overleg

Vanuit onze coachende rol kunnen we lokale besturen helpen bij het aansluiten bij bestaande overlegfora of bij het zelf opstarten van stuur- en werkgroepen. Via overleg kun je een integratiebeleid uitrollen dat op alle beleidsdomeinen een positief effect heeft.

Zet integratie op de agenda

Hoe zorg je ervoor dat integratiebeleid teamwork wordt? Zet integratie standaard als te bespreken agendapunt bij al je beleidsdomeinen. Volgende stap is het organiseren van een overlegplatform met alle interne en externe actoren van het lokaal integratiebeleid zoals het college van burgemeester en schepenen, diensthoofden van relevante gemeentelijke diensten, OCMW, politie, buurtwerk, onderwijs, buitenschoolse kinderopvang, vrijwilligersverenigingen en het Agentschap Integratie en Inburgering. Door dit overleg creëer je als lokaal bestuur een breder draagvlak voor integratie en kan je sneller knelpunten of hiaten constructief aanpakken, met hulp van structurele partners.

< Veelgestelde vragen