Inspiratiedag Samenleven: iedereen Inbegrepen

  • 20 december 2021
Banner Inspiratiedag Samenleven VVSG 17/01/2022

Op 17 januari 2022 zijn alle medewerkers van de lokale besturen welkom om elkaar online te ontmoeten tijdens de 'Inspiratiedag Samenleven: iedereen inbegrepen'.

Hoe communiceer je als gemeente, zodat iedereen de boodschap begrijpt, zich erin herkent, en het gevoel heeft mee te kunnen schrijven aan het verhaal van de stad of gemeente? Hoe zorg je er als lokale medewerker of mandataris voor dat je dienstverlening toegankelijk is en je aanbod divers?

Een initiatief van VVSG, in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur, Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas, In-Gent en n-Brussel.