Aanbod

Om je zo goed mogelijk te helpen willen we je graag beter leren kennen. Tijdens een intakegesprek stellen we daarom vragen over je verwachtingen, talenkennis, hoogst behaalde diploma,… zodat we je een passend aanbod kunnen bieden.

jonge-nieuwkomers-thumbIndividuele begeleiding

Van zodra je start met een inburgeringsprogramma helpt je trajectbegeleider je bij alle stappen van je  inburgeringstraject. Het is geen probleem als je nog geen of niet voldoende Nederlands kent. Je trajectbegeleider spreekt jouw taal of een andere taal die je begrijpt. Je kan bij hem of haar terecht met al je vragen.

We vertrekken vanuit jouw toekomstplannen en zoeken uit hoe we die samen kunnen realiseren. Je begeleider bekijkt ook wat je noden zijn, welke cursussen je wilt volgen, of je kinderopvang nodig hebt, … Als je een diploma hebt, dan zoeken we uit of dit erkend kan worden. Bij speciale vragen kan je begeleider je doorverwijzen naar de juiste diensten. Contacteer ons voor meer info.

jonge-nieuwkomers-thumbCursus maatschappelijke oriëntatie

In deze cursus - ook wel integratie- of burgerschapscursus genoemd - leer je heel wat over het leven in België: de arbeidsmarkt, huisvesting, gezondheidszorg, transport, onderwijs voor je kinderen, Belgische gebruiken, je rechten en plichten… Je neemt deel aan groepsuitstappen, ontmoet anderen en schaaft allerlei vaardigheden bij. Deze cursus duurt gemiddeld 60 uur. Je volgt hem in je moedertaal of een taal die je goed begrijpt.

De inburgeringscursussen vindt plaats op verschillende locaties en op verschillende tijdstippen. Op het einde krijg je een inburgeringsattest. Dit kan je helpen om de Belgische nationaliteit aan te vragen of om sneller een job te vinden. We kijken samen welke cursus het meest geschikt is voor jou. Bekijk de data of contacteer ons voor meer info.

jonge-nieuwkomers-thumbBasiscursus Nederlands

Je talenkennis is erg belangrijk als je in België woont. Talen zijn erg nuttig bij je zoektocht naar werk en bij het contact met de school van je kinderen. Daarom helpen we je op weg om Nederlands te leren. Hiervoor werken we samen met het Huis van het Nederlands. Samen met hen bekijken we waar en wanneer je een cursus kan volgen. Contacteer ons voor meer info.

Workshops en begeleiding rond werk, opleiding en vrije tijd

Je wil werken aan je toekomst. bon organiseert workshops, infosessies en begeleiding rond verschillende onderwerpen. We bekijken of je zin hebt in vrijwilligerswerk, sport, cultuur of het verenigingsleven in Brussel. Contacteer ons voor meer info.

We bieden ook specifieke inburgeringsprogramma's aan voor jongeren en laaggeletterde moeders.