Vreemdelingenrecht en internationaal familierecht

Juridisch advies

| Wat bieden we je? | Thema's waarvoor je bij ons terecht kan | Meer info en contact |

Onafhankelijke en kwaliteitsvolle juridische dienstverlening is een van de centrale pijlers van het Agentschap Integratie en Inburgering. Zo willen we organisaties, voorzieningen en besturen helpen om het vreemdelingenrecht en internationaal familierecht correct toe te passen.

Wat bieden we je?

Publicaties

De meest volledige en actuele informatie over vreemdelingenrecht en internationaal familierecht vind je op www.vreemdelingenrecht.be.

Via die website kan je je inschrijven op de e-nieuw​sbrief en je abonneren op het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht.

Helpdeskadvies

Met vragen over vreemdelingenrecht en internationaal familierecht kan je terecht bij onze telefonische helpdesk.

Vorming

We organiseren basisvormingen en thematische vormingen in verschillende regio’s in Vlaanderen en Brussel.

We bieden ook vormingen op maat. Om een vorming op maat aan te vragen neem je telefonisch contact op met ons.

Begeleiding

 • We helpen organisaties, voorzieningen en besturen om het vreemdelingenrecht en internationaal familierecht correct toe te passen in hun dienstverlening.
 • We nemen deel aan overleg, uitwisselingsplatformen en werkgroepen.
 • We bespreken knelpunten met beleidsverantwoordelijken.

Thema's waarvoor je bij ons terecht kan

 • Gezinshereniging, EU-verblijf, asiel en bescherming, regularisatie, arbeidsmigratie, studiemigratie, kort verblijf, uitwijzing
 • Verblijfsdocumenten en inschrijving in het rijksregister
 • Reisdocumenten, recht op terugkeer
 • Arbeids- en beroepskaarten
 • Sociale, medische en andere rechten en plichten naargelang het verblijfsstatuut
 • Verwerving en verlies van de Belgische nationaliteit
 • Legalisatie en vertaling van buitenlandse documenten
 • Familiesituaties met een internationaal aspect

Meer info en contact

Meer over de dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht en hoe je deze dienst kan contacteren, vind je op www.vreemdelingenrecht.be.