Literatuur over koloniale verwijzingen

Er verschijnt steeds meer literatuur over de koloniale periode en de impact ervan op onze huidige samenleving. We geven hier enkele belangrijke werken mee, maar dit is zeker geen volledige lijst.

 • Catherine, Lucas (2019), Het dekoloniseringsparcours, wandelen langs Kongolees erfgoed in België. Epo Uitgeverij 
   
 • Etambala, Mathieu Zana (2019). Congo 1876-1914, Veroverd. Bezet. Gekoloniseerd. Sterck & De Vreese 
   
 • Goddeeris, Idesbald, Lauro, Amandine & Vanthemsche, Guy (2020), Koloniaal Congo, een geschiedenis in vragen. Uitgeverij Polis 
   
 • Goddeeris, Idesbald (2020), Mapping the Colonial Past in the Public Space A Comparison between Belgium and the Netherlands. Bmgn-The Low Countries Historical Review; 2020; Vol. 135; iss. 1; pp. 70 - 94 
   
 • Goddeeris, Idesbald (2016). Square de Léopoldville of Place Lumumba? De Belgische (post)koloniale herinnering in de publieke ruimte. Tijdschrift voor Geschiedenis, 129 (3), 349-372. 
   
 • Goddeeris, Idesbald, Lie, Nadia & Marzo, Stefania (2020), Interculturaliteit en de geesteswetenschappen, hoofdstuk 6 ‘beelden van het Belgische koloniale verleden’. Universitaire Pers Leuven. 
   
 • Goddeeris, Idesbals (2019). The Nazi and the Colonizers: Flemish debates on street names in 2017. Zeitgeschichte, 46 (1), 61-82. (een verkorte versie in het Nederlands gepubliceerd op www.mo.be/opinie/dekolonisering
   
 • Hochschild, Adam (2011), De geest van koning Leopold II en de plundering van de Congo. Meulenhoff Boekerij B.V. 
   
 • Nsayi, Nadia (2020), Dochter van de dekolonisatie. Epo Uitgeverij
   
 • Rekto Verso, tijdschrift voor cultuur & kritiek (2018, nr.79), Dekoloniseer, themanummer
   
 • Stanard, Matthew G. (2019), The Leopard, the Lion, and the Cock. Colonial Memories and Monuments in Belgium. Leuven University Press Thesis VVSG 
   
 • Van Hassel, Marte (2017), Het Koloniale Mo(nu)ment. Richting een hedendaags alternatief voor het Belgische koloniale erfgoed (masterscriptie). Universiteit Gent  
   
 • Van Reybrouck, David (2010) , Congo, een geschiedenis. De Bezige Bij
   
Wist je dat...

... Afrikanen vóór de Belgische kolonisatie niet als ‘stammen’ leefden? Er waren reeds eeuwenlang machtige politieke en economische structuren aanwezig in Afrika. Ze stuurden onder andere ambassadeurs naar Europese steden om hun belangen te behartigen.