Maak een afspraak in Diest

Wanneer ben je bereikbaar voor je telefonische afspraak? | Quand êtes-vous disponible pour votre rendez-vous téléphonique? | When would you be available for your telephone appointment?

Duid jouw opties aan. | Marquez vos options. | Tick your options.

Wanneer ben je bereikbaar voor je telefonische afspraak? | Quand êtes vous disponible pour votre rendez-vous téléphonique? | When are you available for your telephone appointment?

Duid jouw opties aan. | Marquez vos options. | Tick your options.


 • We verwerken je persoonsgegevens om je digitale afspraak te registreren en te volgen. Dit doen we in het kader van inburgering en/of Nederlands leren.
 • Nous traitons vos données à caractère personnel afin d’enregistrer et suivre votre rendez-vous en ligne. Nous faisons cela dans le cadre du programme d’intégration et/ou l’apprentissage du néerlandais.
 • We treat your personal data in order to register and follow-up your digital appointment. We do this in the context of the integration program and/or learning Dutch.

* Je rijksregisternummer vind je op de achterkant van je Belgische verblijfsvergunning of identiteitskaart. | Votre numéro de registre national figure sur votre permis de résidence ou carte d'identité Belge. | You can find your national registration number on your Belgian residence permit or identity card.

Sluitingsdagen
 • Maandag 1 november 2021
 • Donderdag 11 november 2021
 • Vrijdag 24 december 2021
 • Maandag 27 december 2021
 • Dinsdag 28 december 2021
 • Woensdag 29 december 2021
 • Donderdag 30 december 2021
 • Vrijdag 31 december 2021

Omwille van corona werken we zoveel mogelijk vanop afstand en sowieso op afspraak. We blijven telefonisch en via e-mail bereikbaar! Lees meer in ons overzicht.