Nederlands stimuleren

Wil je een oefenkans organiseren en/of optimaliseren?

Wil je als lokaal bestuur, organisatie, particulier,... een oefenkans Nederlands organiseren? Of organiseer je er al een en wens je bij te sturen?

We kunnen je op verschillende manieren ondersteunen:

  • Adviseren bij opstart
  • Vrijwilligers ondersteunen (vorming, uitwisseling,…)
  • Bestaande initiatieven bijsturen
  • Hiaten in het aanbod detecteren
  • Nieuw aanbod oefenkansen (helpen) uitbouwen

Neem contact met ons op via nederlandsoefenen@integratie-inburgering.be.

Let wel, voor ondersteuning rond Nederlands oefenen in de steden Antwerpen, Brussel en Gent kan je terecht bij respectievelijk Atlas, HVN Brussel en IN-Gent. Voor de Vlaamse Rand werken we samen met vzw ‘de Rand’.

Taaliconen gebruiken

De taaliconen zijn vier symbolen. Je kan ze gebruiken op je website, op je flyers, in de UiT-databank… Ze tonen hoeveel Nederlands je nodig hebt om een activiteit comfortabel te volgen. Het symboliseert ook dat je welkom bent om je Nederlands te oefenen tijdens de activiteit.

Inspiratie voor organisatie oefenkans Nederlands

Taalstimulerende vrijetijdsactiviteiten organiseren of begeleiden

Verschillende lokale besturen en verenigingen organiseren initiatieven om anderstalige kinderen buiten de school in contact te brengen met de Nederlandse taal. Gebruik onze tips en het materiaal om van jouw initiatief een succes te maken!

Week van de anderstalige klant

Anderstaligen krijgen de kans hun Nederlands te oefenen in de winkel om de hoek. Winkeluitbaters kunnen tonen dat anderstaligen gerust in het Nederlands iets kunnen bestellen bij hen, ook al maken ze soms fouten.

Tips om te communiceren met anderstaligen

Wat kan je doen om wie Nederlands leert te helpen? Hoe kan je taaldrempels verlagen in je dienstverlening? Met kleine inspanningen kan je een groot verschil maken! Het Agentschap Integratie en Inburgering heeft tal van publicaties en vormingsactiviteiten die je hierbij kunnen ondersteunen.

Button Communicatiewaaier

Hoe leer je Nederlands als tweede taal?

Waarom leert de ene persoon sneller Nederlands dan de andere? Waarom maakt iemand vaak dezelfde fout? Hoe kan je als Nederlandstalige helpen?
 

animatie-taalverwerving

Vormingsaanbod toegankelijk communiceren

Doorheen het jaar kan je bij ons terecht voor vorming om de toegankelijkheid van je communicatie en dienstverlening aan te scherpen. In al onze regio's hebben we een aanbod rond duidelijke gesproken taal, duidelijke geschreven taal en doeltreffend communiceren.

Traject taalbeleid

Met een taalbeleid neem je via structurele acties taaldrempels in je organisatie weg, stimuleer je oefenkansen Nederlands, ontwikkel je hulpmiddelen voor duidelijke taal en ondersteun je het personeel.

Communiceren in het Nederlands met anderstaligen

Nederlands leren

Krijg je inwoners aan het loket die Nederlands willen leren? Verwijs hen door naar het dichtstbijzijnde contactpunt van het Agentschap Integratie en Inburgering. Op basis van een intake en een test verwijzen we anderstaligen door naar het meest geschikte aanbod Nederlands als tweede taal (NT2).

Soms moeten burgers een taaltest Nederlands afleggen. Om de Belgische nationaliteit te verkrijgen bijvoorbeeld, of voor een sollicitatie bij een openbaar bestuur of school. Er zijn testen mogelijk voor niveau A1, A2, B1 en B2. Stuur mensen die zo’n bewijs nodig hebben, naar een van onze contactpunten. Onze consulenten maken een afspraak in een testcentrum.