Visie en missie

Missie en visie

Het Agentschap Integratie en Inburgering pakt de uitdagingen aan die het gevolg zijn van migratie.
Daarin willen we het verschil maken.

Migratie heeft een impact op de hele samenleving. Op mensen en buurten, op organisaties en besturen. Meebewegen met een omgeving die verandert, vraagt inspanningen van iedereen.

We werken zo aan een gedeelde toekomst. Daarin krijgen mensen, ongeacht herkomst of achtergrond, gelijke kansen en zet iedereen zijn of haar talenten in.

Burgers, diensten en beleid vinden in het Agentschap Integratie en Inburgering een duurzame partner. Onze dienstverlening vertrekt van hun noden en vragen.

  • We zetten competenties en expertise doelgericht in.
  • We versterken de communicatie tussen mensen.
  • We informeren objectief en op maat.
  • We geven vormingen en begeleiding gericht op de praktijk.

Kernwaarden

Het Agentschap Integratie en Inburgering wil het verschil maken met deze vier kernwaarden:

  • Ambitie

We gaan voor baanbrekende oplossingen, nu en in de toekomst.
We investeren in talenten, instrumenten en methoden.

  • Daadkracht

We spelen vlot in op evoluties en beantwoorden alle vragen.
We leveren kwaliteitsvolle resultaten af.

  • Openheid

We luisteren naar onze klanten en partners.
We zeggen wat we doen én we doen wat we zeggen.

  • Verbinding

We behalen successen samen met klanten, partners en collega’s.
We bouwen bruggen vanuit ieders expertise.