Ondersteuning bij maatschappelijke spanningen

Ondersteuning bij maatschappelijke spanningen

Ervaar je spanningen tussen verschillende gemeenschappen binnen je wijk? Zorgt de komst van een opvangcentrum voor asielzoekers voor onrust in de gemeente? Zijn er op de werkvloer conflicten tussen collega’s met en zonder migratieachtergrond? Werk samen met één van onze integratieteams een effectieve strategie uit die het échte vraagstuk achter de maatschappelijke spanning aanpakt. Door duurzaam in te zetten op korte en lange termijn, kan je als lokaal bestuur of organisatie ook in de toekomst de vinger aan de pols houden.

Voor wie?

We zoeken samen met lokale besturen en organisaties naar strategieën voor het omgaan met maatschappelijke spanningen. We werken een actieplan uit op lokaal of wijkniveau (wonen, vrije tijd) of binnen de werk- of schoolcontext.

Onze aanpak

Sessie 1: Situatieverduidelijking
Soms is het onduidelijk welk vraagstuk er achter een maatschappelijke spanning schuilt. Of het lijkt dat je enkel te maken hebt met één of meerdere conflicten. In de eerste sessie brengen we de maatschappelijke spanning duidelijk in kaart: waarover gaat het echt en wie is hierbij betrokken? 

Sessie 2: Strategiebepaling
We bepalen samen hoe je het vraagstuk succesvol kan aanpakken. Hiervoor analyseren we het (in)formele netwerk van je gemeente of organisatie. We verzamelen de reeds bestaande initiatieven waarbij we nieuwe invalshoeken zoeken die de maatschappelijke spanning kunnen ontmijnen. We hebben aandacht voor de risico’s tot verdere polarisatie en denken samen na over een succesvolle communicatiestrategie. We staan ook stil bij de rol en de positie die jij inneemt.

Sessie 3: Actieplan
Op basis van de verzamelde info schrijven we samen concrete acties uit. We bepalen waarop je zal inzetten op korte en op lange termijn.

Praktische info

De sessies vinden plaats bij het lokaal bestuur of de organisatie. We bespreken op vooraf wie er deelneemt. Dat is best een kleine groep van medewerkers die aan de slag wil gaan met de uitdagingen die deze maatschapppelijke spanning met zich meebrengt.

Het Agentschap Integratie en Inburgering begeleidt deze sessies, verspreid over enkele weken. Achteraf ondersteunen we je bij de uitrol van je actieplan. Zie je de planning of indeling van onze begeleiding anders? Bespreek het met onze medewerkers!

Contacteer Fri De Keyser  of het integratieteam in jouw regio voor verdere verduidelijking van deze ondersteuning:

  

  

Meer info over polarisatie

Wat is polarisatie?

Hoe ontstaat polarisatie?

Bekijk hier enkele filmpjes die kort meegeven hoe polarisatie ontstaat. Is dit herkenbaar en wil je lokaal aan de slag met deze uitdagingen? Contacteer ons.
 

 

Online leren

Aanpak radicalisering en polarisering in Vlaanderen

Op een portaal over preventie van radicalisering en polarisering vind je meer informatie over het Vlaamse beleid en initiatieven om radicalisering en polarisering te voorkomen.

Samen tegen polarisatie

Interessante partners rond polarisatie

Polarisatie kan vele vormen aannemen. Samen met jou bekijken we welke acties er nodig zijn en welke partners we bij jouw traject kunnen betrekken. Enkele mogelijke partners: