Projectoproep preventie van radicalisering en polarisatie verlengd tot 1 oktober 2022

  • 4 augustus 2021

Eerder dit jaar lanceerde Vlaams minister van Samenleven Bart Somers een projectoproep voor steden en gemeenten om radicaliserings- of polarisatieproblematieken aan te pakken. Gezien de beschikbare budgetten wordt de projectoproep verlengd tot 1 oktober 2021 voor wie nog geen aanvraag indiende.

Via deze extra middelen kunnen lokale besturen hun lokale regierol versterken. De projectoproep heeft ook als doel dat lokale besturen: 

  • netwerken uitbouwen en/of versterken; 

  • krachten bundelen over de gemeentegrenzen heen; 

  • inspelen op bepaalde pijnpunten door een probleemanalyse op te maken, gerichte interventies te formuleren en door samen te werken met andere lokale actoren, diensten en voorzieningen.

Meer informatie vind je op de portaalsite preventie radicalisering en polarisering van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Bezorg de nodige documenten uiterlijk 1 oktober om 10 uur aan silke.verspecht@vlaanderen.be. De geselecteerde projecten zullen van start gaan op 1 januari 2022.

Vragen?

Contacteer onze projectmanager samenleven Fri De Keyser.

Wil je actief inzetten op de uitdagingen die polarisatie met zich meebrengt?

Wij zoeken samen met lokale besturen en organisaties naar strategieën om hiermee om te gaan. Ontdek onze aanpak en contacteer ons voor een eerste gesprek!