Stopzetting terugbetaling onkosten inburgeraars

  • 1 juni 2020

Het AgII zal geen onkosten meer terugbetalen aan inburgeraars die zich vanaf 1 juni 2020 aanmelden. Dat besliste de Raad van Bestuur in navolging van het Vlaams regeerakkoord. Daarin staat onder andere: “Onkosten die de inburgeraar maakt in het kader van zijn inburgeringstraject kunnen niet langer worden terugbetaald door de Agentschappen.”

Minister Somers wil uiteraard vermijden dat inburgeraars omwille van financiële redenen afhaken in hun inburgeringstraject. Indien mensen hierover signalen geven, zullen we ze vanaf nu toeleiden naar de bestaande financiële tegemoetkomingen.