Taalhulpen in Gentse school Het Spectrum

  • 22 juni 2021
Taalhulpen Het Spectrum

 Frank Bahnmüller

Sinds begin 2021 ondersteunt het Agentschap Integratie en Inburgering lokale besturen en organisaties om taalhulpen in te zetten in hun werking. Taalhulpen zijn geen gecertificeerde sociaal tolken, maar bieden ondersteuning in eenvoudige gesprekken met anderstaligen.

De eerste taalhulpattesten zijn een feit. Negen leerlingen van de Gentse school Het Spectrum volgden de basistraining taalhulp. Ze kregen hun attest begin juni 2021. De school zet deze leerlingen nu in tijdens infodagen, schoolfeesten, oudercontacten, ... met anderstalige ouders. 

Het taalhulptraject is een samenwerking van het Agentschap Integratie en Inburgering, de Gentse school Het Spectrum en Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Bekijk de reportage van AVS.

Wat zijn taalhulpen?

Taalhulpen zijn vrijwilligers die tolken in gesprekken tussen dienstverleners en anderstalige gesprekspartners. Ze zetten mondelinge boodschappen om van het Nederlands naar een vreemde taal en omgekeerd. Ze volgen een korte opleiding en ze werken enkel in niet-complexe, informatieve gesprekken. Taalhulpen zijn geen gecertificeerde tolken.

Meer info over taalhulpen.