Verbindingsofficieren voor nieuwe opvangcentra voor asielzoekers

  • 23 januari 2020

infomarkt
De komst van een opvangcentrum voor asielzoekers roept veel zorgen, botsende meningen en soms protest op. Het Agentschap Integratie en Inburgering treedt daarom voortaan op als ‘verbindingsofficier’. Hilde Capals, onze integratiecoördinator in de regio Vlaams-Brabant, werd op donderdag 19 december 2019 aangesteld als verbindingsofficier voor het tijdelijke asielopvangcentrum in Bekkevoort. 

Hilde: “Als verbindingsofficier begeleid je het lokaal bestuur in de periode tussen de bekendmaking van de komst en de effectieve opening van een asielcentrum. In die periode heerst er veel onduidelijkheid en leven er veel zorgen bij de inwoners van de gemeente. Het leidt vaak tot scherpe meningen tussen inwoners en in de media. We ondersteunen het lokaal bestuur in het omgaan met die reacties, maar ook in het voorzien van de juiste informatie.”

Lokaal, actief signaal

“Eén dag nadat de burgemeester van Bekkevoort het bericht kreeg dat er een tijdelijk opvangcentrum zou komen, werd ik aangesteld als verbindingsofficier. Het centrum zou opengaan op 6 januari 2020, voor een periode van 5 weken en met een maximale capaciteit voor 112 asielzoekers. Ik belde onmiddellijk met de manager van het Rode Kruis, met de Algemeen Directeur en met de burgemeester. Zo kreeg ik snel inkijk in de lokale bezorgdheden.”

Kort daarna kwam Hilde samen met het College van Burgemeester en Schepenen, de politie en het Rode Kruis. “In deze stuurgroep wisselden we intensief informatie en expertise uit met betrekking tot het asielcentrum. Dat was ook meteen een signaal naar de inwoners toe dat we met meerdere partijen lokaal een actieve rol opnamen in de komst van het asielcentrum”, aldus Hilde.

Hilde Capals

 

“Ik merkte weinig ophef bij de buurtbewoners. Het loont om proactief, duidelijk en open te communiceren naar de inwoners.”

 

Infomarkt voor inwoners

“Het loont om proactief, duidelijk en open te communiceren naar de inwoners”, aldus Hilde. “In Bekkevoort organiseerden we een infomarkt in het gemeentehuis waarop inwoners op een laagdrempelige manier vragen konden stellen aan onder andere het Rode Kruis, de gemeente en de politie. Ik was zelf uiteraard ook aanwezig. Zo’n 40 inwoners kwamen langs met heel uiteenlopende intenties: sommigen waren ongerust, anderen wilden enkel duidelijke info. We merkten ook dat er veel inwoners zijn die iets willen doen als vrijwilliger. In een zeer korte periode meldden zich een 20-tal vrijwilligers.”

Naast de infomarkt kwam er ook een contactpunt waar bewoners in vertrouwen terechtkunnen met vragen, bezorgdheden en meldingen. Hilde merkte vooral weinig ophef: “Er zijn enkele acties geweest tegen de komst van het centrum, maar die kwam niet van buurtbewoners, eerder van op nationaal niveau.”

Andere opvangcentra

Elk opvangcentrum dat vandaag opent, krijgt een verbindingsofficier aangesteld vanuit het Agentschap Integratie en Inburgering. Samen met het lokale bestuur en de opvangpartner wordt bekeken of scholen, jeugdverenigingen, sportverenigingen en vrijwilligers een verdere ondersteuning nodig hebben.

Meer info?

De ondersteuning is steeds maatwerk en gebeurt in afstemming met Fedasil, het Rode Kruis, AGODI
en andere Vlaamse en lokale actoren. Contacteer onze projectmanager Samenleven Stijn De Reu voor meer info.