Vrijwilligerswerk doet verbinden in Dendermonde

  • 5 december 2021

Op 5 december vieren we de Internationale dag van de Vrijwilliger. Dan staat de wereld heel even stil bij de miljoenen vrijwilligers die zich overal ter wereld nuttig maken. Ook in Vlaanderen! Met 750.000 zijn ze, de vrijwilligers die zich in Vlaanderen inzetten.

De stad Dendermonde organiseert jaarlijks heel wat evenementen waarvoor ze een beroep doen op lokale vrijwilligers. Al meer dan vijf jaar betrekt de stad actief inburgeraars bij die vrijwilligerswerking. 
 

vrijwilligerswerking Dendermonde

Anne-Lies Segers, verantwoordelijke van het cultuurloket in Dendermonde, coördineert de vrijwilligerswerking voor publieke evenementen: “In ons regulier vrijwilligersbestand vind je vooral gepensioneerden. Met de komst van inburgeraars in onze werking, krijgen we een mooie diversiteit op verschillende vlakken. Met onze evenementen willen we de Dendermondenaars van onderuit betrekken en hen verbinden.”

Van eventsetting tot koken

“Bij het cultuurloket zetten we vrijwilligers in bij verschillende evenementen die doorheen het jaar plaatsvinden: het straattheatercircus Boulevart, het licht- en vuurfestival Wintering … De vrijwilligers die we vanuit inburgering inschakelen, bouwen het evenement op. Diezelfde mensen komen op het einde terug om alles af te breken en blijven tot alles opgeruimd is.”

“Als we groepen hebben die voldoende Nederlands spreken, dan kunnen ze bijvoorbeeld ook folders uitdelen, mensen de weg wijzen, uitleg geven … Voor Boulevart vroegen we de vrijwilligers dan weer om te koken, zodat we een groot buffet in de aanbieding hadden. De opbrengst van die verkoop is dan ook voor de vrijwilligers.”

“Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er heel wat evenementen geannuleerd. Waar alle Dendermondenaars naar uitkijken, is natuurlijk de Ommegang Ros Beiaard, die maar één keer om de tien jaar doorgaat. Omwille van corona wachten we al sinds 2020 op dit groots evenement. De ‘Rosse Buurtenstoet’ gaat vooraf aan de Ommegang en die plannen we momenteel op 24 april 2022. Hiervoor doen we opnieuw een beroep op vrijwillige inburgeraars!”

Afzonderlijke briefing op maat

“De inburgeraars vinden het geweldig om vrijwilliger te zijn tijdens onze evenementen. Het is goed voor hen om te integreren en ze verdienen er iets mee bij. Wij leren aan onze kant ook van hen. Het Agentschap legt altijd goed op voorhand uit wat er precies verwacht wordt van het vrijwilligerswerk. Als wij vanuit de organisatie een nieuwe of een extra taak willen geven in het Nederlands op de dag zelf, verloopt dat niet altijd even vlot omwille van de taal. Dus dat is ook voor ons soms zoeken, maar de vrijwilligers onderling helpen elkaar altijd wel weer. Het is mooi om te zien dat hier ook vriendschappen ontstaan.”

“Voor de start van een evenement geven we de vrijwillige inburgeraars een aparte briefing. Als we één briefing geven voor alle vrijwilligers samen, merken we toch dat er een deel van de informatie verloren gaat bij de inburgeraars. We geven ze een foto mee van de coördinator en een duidelijke wegbeschrijving met een kaart.”

“Wat we ondertussen al geleerd hebben, is om de bereikbaarheid in de gaten te houden voor deze doelgroep. Sommige inburgeraars zijn niet zo mobiel, kunnen niet fietsen … En dan kan je moeilijk verwachten dat ze naar een afgelegen industrieterrein komen. Dus dan leggen we zelf een bus in bijvoorbeeld.”

Teams samenstellen

“Er zijn inburgeraars die mij rechtstreeks benaderen, maar ik laat het liefst alles regelen via onze contactpersoon van het Agentschap hier in Dendermonde. Hij kent de mensen. Het is niet omdat je vijf mensen met Afghaanse herkomst in één team plaatst, dat ze elkaar begrijpen. Ik weet dat zelf bijvoorbeeld niet, maar het Agentschap houdt daar wel rekening mee. Hij stelt de vrijwilligersgroepen samen en zorgt ervoor dat ze elkaar al wat kennen. Zo zit er altijd iemand in die voldoende Nederlands spreekt. Dat werkt fantastisch! Daarnaast vult hij samen met de inburgeraars de verzekeringsadministratie in voor het vrijwilligerswerk.”

In september 2021 ging Boulevart door, het straattheater en circusfestival. Van 16 tot 18 december 2021 gaan er twee vrijwillige inburgeraars aan de slag tijdens het Sloopfestival van CC Belgica. ‘Wintering’ werd omwille van de coronamaatregelen geannuleerd. Hopelijk lukt het op 24 april 2022 om de Rosse Buurtenstoet te laten doorgaan, want daar zal je heel wat enthousiaste vrijwilligers aan het werk zien!

Dank je, inburgeraars in Dendermonde! Dank je, vrijwilligers!
 

 

#ivd2021

IVD? Dat is de afkorting van ‘International Volunteering Day’, ofwel de Internationale dag van de Vrijwilliger. Elk jaar op 5 december staat de wereld heel even stil bij de miljoenen vrijwilligers die zich overal ter wereld nuttig maken. Ook in Vlaanderen! Vrijwilligers dragen immers bij op zoveel domeinen; het zijn actieve burgers die onmisbaar zijn. De Verenigde Naties prikten deze dag al in 1985 met een resolutie om wereldwijd het vrijwilligerswerk zichtbaar te maken en te promoten.
 

Kaartje bedankt vrijwilligers

Dank je, vrijwilliger, voor jouw bijdrage bij de ondersteuning die we bieden aan nieuwkomers, anderstaligen en professionals! Door jouw specifieke inbreng ben je van onschatbare waarde voor hen. Dankzij jou en je collega-vrijwilligers kunnen we nog beter bouwen aan een samenleving waarin herkomst geen bepalende factor is voor iemands kansen.