Wat is een integratiebeleid?

Succesvol integratiebeleid

Een succesvol integratiebeleid zet in op de doelstellingen van het integratiedecreet, de drie lagen van integratie en de vijf sleutels tot succes.

Inclusief lokaal integratiebeleid Inclusief lokaal integratiebeleid 3 lagen van integratie 4 doelstellingen van integratie 5 sleutels tot succes

Definitie en doelstellingen

Een integratiebeleid speelt in op de gevolgen van migratie. Doel is ervoor te zorgen dat:

  • iedereen gelijke toegang heeft tot democratische rechten, onderwijs, huisvesting, tewerkstelling, gezondheidszorg en burgerschap;
  • alle burgers zelfredzaam zijn;
  • er vertrouwen en wederkerigheid is tussen de verschillende gemeenschappen in de gemeente;
  • alle mensen het gevoel hebben erbij te horen.

Drie lagen van integratie

Wettelijke integratie

Alle burgers moeten de wet respecteren. Wie deze overtreedt, wordt gesanctioneerd. Anderzijds biedt de wetgeving bescherming via het recht op vrije meningsuiting, godsdienstvrijheid, antidiscriminatiewetgeving, ... Als lokaal bestuur zet je best in op duidelijke communicatie. Zo weet elke inwoner wat er van hem verwacht wordt en waaraan hij zich moet houden.
 

Waarmee kan het Agentschap Integratie en Inburgering helpen?

Socio-economische integratie

Wil je ervoor zorgen dat alle inwoners bijdragen aan de (lokale) economie door te werken en belastingen te betalen? Een voorwaarde is dat ze gelijke kansen en gelijke toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, gezondheidszorg, huisvesting en onderwijs. Er bestaan verschillende manieren om eventuele drempels weg te werken.
 

Waarmee kan het Agentschap Integratie en Inburgering helpen?

Socio-culturele integratie

Als lokaal bestuur is het belangrijk om alle inwoners te betrekken en hen het gevoel te geven dat ze erbij horen, met respect voor ieders identiteit.
 

Waarmee kan het Agentschap Integratie en Inburgering helpen?