AMIF-projecten

AMIF-jongerenHet Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) is een financieel instrument van de Europese Commissie. Het is gericht op een efficiënter beheer van migratiestromen en de versterking en ontwikkeling van een gemeenschappelijke aanpak van asiel, migratie en integratie. Het Agentschap Integratie en Inburgering voert regelmatig projecten uit van het AMIF.

Huidige projecten

Centrale begeleiding van 17- tot 19-jarige nieuwkomers

Een tijdelijk project (tot 31 december 2021) voor 17- tot 19-jarige nieuwkomers in Vlaanderen en Brussel, met steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie en de Vlaamse overheid.

Online leren in MO

In 2021 starten we met het project ‘Online Leren in MO’. We zetten in op drie resultaten:

  1. Online lesmateriaal voor lessen maatschappelijke oriëntatie ontwikkelen en testen
  2. Professionalisering en communicatie in en over het lesaanbod
  3. Duurzame inbedding ervan

Afgelopen projecten

Inburgering op maat van laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen

Een tijdelijk project (van 2015 tot en met 2020) voor laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen in Vlaanderen en Brussel, met steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie en de Vlaamse overheid. Het project liep ten einde in november 2020, maar het Agentschap Integratie en Inburgering biedt ondertussen inburgering op maat van laaggeletterde ouders aan in het reguliere aanbod.

 

amif