AMIF-project: Online leren in MO

In 2021 starten we met het project ‘Online Leren in MO’. We zetten in op drie resultaten:

  1. Online lesmateriaal voor lessen maatschappelijke oriëntatie ontwikkelen en testen
  2. Professionalisering en communicatie in en over het lesaanbod
  3. Duurzame inbedding ervan

Naar een sterk online aanbod

De voorbije projectperiode is er heel mooi werk geleverd. Daar gaan we natuurlijk op verder bouwen. Tegen eind 2022 wil we aan de MO-leerkrachten en -cursisten een basis- en gedifferentieerd aanbod aan lesmateriaal in 25 talen bieden via een online leerplatform.

We werken hiervoor nauw samen met Centrum Taal en Onderwijs (KULeuven) en de collega’s van IN-Gent en Atlas.

Het project past binnen de beleidsplannen van de Vlaamse regering en de strategische doelstellingen van het Agentschap. Er komt een nauwe afstemming met verschillende organisatiebrede projecten van het Agentschap.