Hoe verloopt de inburgering voor minderjarigen?

Voor minderjarige nieuwkomers verloopt inburgering voornamelijk via het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs en leerplicht.

Via de school

Veel scholen organiseren onthaalonderwijs om de jonge inburgeraars zo snel mogelijk Nederlands te leren en te integreren. Voor het basisonderwijs gebeurt dat via de reguliere klaspraktijk. Voor het secundair onderwijs is dat via de onderwijsvorm en studierichting die het best aansluit bij de capaciteiten van de inburgeraar.

Toeleiding

Hoewel minderjarigen geen inburgeringstraject mogen volgen, kunnen we hen wel helpen om een geschikte school of onthaalklas te vinden. Indien nodig leiden we hen ook toe naar welzijns- en gezondheidsvoorzieningen.

De gemeente informeert hen over het socioculturele aanbod in de gemeente. Denk aan verenigingen, sportieve en culturele activiteiten, jeugdvoorzieningen.

Specifiek aanbod

Tijdens de zomer organiseren we inburgeringsprogramma’s op maat van jongeren.