Inburgeringstraject

Om deel te kunnen nemen aan dit inburgeringstraject moet een inburgeraar eerst een inburgeringscontract ondertekenen. Hiermee gaat hij een engagement aan rond de lessen Nederlands en de cursus Maatschappelijke Oriëntatie. Wanneer hij voor deze twee onderdelen slaagt, ontvangt hij een attest van inburgering.

Inburgeren doe je niet alleen. Van bij het begin krijgt elke inburgeraar individuele begeleiding via onder andere een vaste trajectbegeleider.

Vanaf januari 2022 komt daar een vierde pijler bij. De inburgeraar krijgt een bijkomend traject op maat om zijn/haar sociaal netwerk en participatie te versterken.

Bijvoorbeeld: een buddyproject; een stage bij een bedrijf, vereniging, organisatie of lokaal bestuur; toeleidingstraject in het vrijwilligerswerk; taalstages; een kennismakingstraject in cultuur-, jeugd-, sportvereniging, woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum, buurtwerking.

Voor wie?

Wie vanuit het buitenland in Vlaanderen of Brussel komt wonen en ouder is dan 18, kan bij ons een inburgeringstraject volgen (behalve in de steden Antwerpen en Gent). Sommige nieuwkomers zijn verplicht om een inburgeringsprogramma te volgen.
 

Nederlands leren (NT2) en oefenen

Tijdens het inburgeringstraject leert een inburgeraar Nederlands. Doel is om het niveau A2 te halen. Er is een uitzondering voor analfabeten.

Inburgeraars die al voldoende Nederlands kennen, kunnen meteen een test afleggen.

Praktisch

Op onze pagina 'Nederlands leren' vind je meer info over:

 • hoe je ons kan bereiken;
 • wat je kan verwachten;
 • en waar je Nederlands kan leren.

Maatschappelijke Oriëntatie (MO)

In de cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO) geven we meer uitleg over leven en werken in België. De docent geeft les in de moedertaal van de inburgeraar, of in een contacttaal die hij goed kent.

Vaardigheden

Tijdens de lessen MO krijgen de cursisten informatie en ze oefenen ook op vaardigheden. Die hebben ze nodig om zelf actief deel te nemen aan de samenleving.

De docent werkt verder op wat ze al weten en op vragen die ze nog hebben.

Voorbeeldvragen:

 • Hoe vind ik een job?
 • Waar kan ik terecht voor medische hulp?
 • Welke opvang- en onderwijsmogelijkheden hebben mijn kinderen?
 • Hoe werkt het openbaar vervoer?

Elke cursus is anders. Want elke les wordt afgestemd op de behoeften van de cursisten. Zo heeft een inburgeraar met schoolgaande kinderen meer vragen over onderwijs dan een alleenstaande. Die zoekt misschien naar gepaste medische begeleiding voor zijn zieke moeder.

Actieve inbreng

De docent geeft niet zomaar antwoorden op alle vragen en behoeften. Cursisten doen zelf actief mee tijdens de lessen. Ze zoeken samen of zelfstandig naar oplossingen voor probleemsituaties.

Waarden en normen

Waarden en normen staan centraal in de lessen. Ze zijn verwerkt in de inhoud en methodieken van de cursus MO. Deze vijf hoofdwaarden zijn een basis in de Vlaamse samenleving:

 • Vrijheid
 • Gelijkheid
 • Solidariteit
 • Respect
 • Burgerschap

Ook de stelsels van waarden en normen komen aan bod: de democratie, de democratische rechtsstaat en het pluralisme.

Praktisch

 • Het Agentschap Integratie en Inburgering organiseert de basiscursus MO.
 • De cursus duurt standaard 60 uur.
 • De lessen worden gegeven in de moedertaal van de inburgeraar of in een contacttaal die hij goed kent.
 • De lessen gaan overdag door, ’s avonds of in het weekend.
 • De cursus MO is erkend als beroepsopleiding. Wie een job heeft, kan gebruik maken van het educatief verlof. Opgelet: tot 2020 geldt dit enkel voor Brussel.

Individuele begeleiding

Trajectbegeleider

Een trajectbegeleider is iemand die de inburgeraar door het inburgeringstraject gidst. Vanaf het begin.

Het is geen probleem als de inburgeraar nog geen of niet voldoende Nederlands kent. De trajectbegeleider spreekt zijn taal of een andere taal die hij kent. Er kan ook een tolk ingeschakeld worden.

De trajectbegeleider voert de administratie van het inburgeringstraject uit, zoals:

 • Het inburgeringscontract opmaken.
 • De aanwezigheden van de inburgeraar opvolgen in de cursussen Maatschappelijke Oriëntatie (MO) en Nederlands.
 • Doorverwijzen naar VDAB of Actiris als de inburgeraar op zoek is naar werk.

Vertrouwenspersoon

De trajectbegeleider is een vertrouwenspersoon. Een inburgeraar kan bij hem terecht voor verschillende vragen.

Is er specifieke begeleiding nodig? Dan brengt de trajectbegeleider de inburgeraar in contact met de juiste voorzieningen of organisaties. Bijvoorbeeld:

 • De trajectbegeleider ondersteunt hem bij het verkrijgen van een diploma-erkenning.
 • De trajectbegeleider helpt om een gepaste school te zoeken voor de kinderen van de inburgeraar.
 • De trajectbegeleider helpt zoeken naar een advocaat, een psycholoog of een woning.

Zelfredzaamheid

Het is belangrijk dat de inburgeraar zelf mee zoekt naar oplossingen voor vragen. De trajectbegeleider houdt daarbij rekening met de vaardigheden die in de cursus MO aan bod komen. Hierdoor kan de inburgeraar zelf vaak al oplossingen vinden.

De trajectbegeleider heeft een zicht op de basiscompetenties, vaardigheden en het netwerk van de inburgeraar. De hulp van de trajectbegeleider wordt in de loop van het traject afgebouwd en moet aan het einde van het inburgeringstraject overbodig geworden zijn.

Loopbaanoriëntatie

Loopbaanoriëntatie betekent dat een inburgeraar ondersteuning krijgt bij het (leren) maken van keuzes. Dat is voor iedereen anders en heel persoonlijk. De individuele wensen, ervaringen en kwalificaties zijn hierbij het vertrekpunt.

Er zijn drie types loopbaanoriëntatie:

 • Professioneel
  De inburgeraar krijgt begeleiding naar werk en zelfstandig ondernemerschap. In Vlaanderen werken we daarvoor samen met VDAB en in Brussel met Actiris.
 • Educatief
  De inburgeraar krijgt begeleiding naar verdere studies.
 • Sociaal
  De inburgeraar krijgt begeleiding bij zijn deelname aan socioculturele activiteiten, vrijwilligerswerk en andere vrijetijdsactiviteiten. Dit noemen we ‘maatschappelijke participatie’.

Wanneer behaal je het attest van inburgering?

Een inburgeraar behaalt zijn attest van inburgering als hij slaagt voor de cursus Nederlands en de cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO).

Slagen voor de cursus Nederlands

Om het inburgeringsattest te behalen moet de inburgeraar slagen voor niveau A2. Dat is een niveau binnen het Europees Referentiekader voor Talen. Er is een uitzondering voor analfabeten.

Als je het niveau A2 haalt voor een taal, kan je bijvoorbeeld:

 • korte zinnen schrijven met makkelijke woorden;
 • korte gesprekjes voeren met basisinformatie over jezelf, werk, omgeving, opleiding;
 • een langzaam babbeltje over een vertrouwd onderwerp begrijpen.

Slagen voor de cursus Maatschappelijke Oriëntatie

De inburgeraar slaagt voor de cursus MO als hij/zij:

 • regelmatig deelneemt;
 • actief deelneemt;
 • twee acties uit zijn actieplan heeft uitgevoerd voor het einde van de cursus.

Voor de regelmatige en actieve deelname evalueert de docent MO permanent. De beoordeling van het persoonlijk actieplan gebeurt op het einde van de cursus.

De docent vertelt tijdens individuele gesprekken waarop de inburgeraar moet letten en welke inspanningen hij nog moet doen.

Wie niet geslaagd is voor de cursus MO, krijgt een nieuwe kans.