Wat is inburgering?

Krijg je mensen aan het loket die zich net in België hebben gevestigd of hier al langer wonen en meer willen weten over het wonen en werken in België? Verwijs hen door naar een van onze contactpunten voor informatie en inschrijvingen voor een gratis inburgeringsprogramma!

Inburgeringsprogramma

Een inburgeringsprogramma bestaat uit:

  1. een cursus Nederlands;
  2. een cursus over leven in België: werken, wonen, onderwijs, rechten en plichten en nog veel meer (we geven de cursus in meer dan dertig talen);
  3. begeleiding bij het zoeken naar werk of een opleiding en informatie over sport, cultuur en vrije tijd.

Inburgeringstraject

Voor wie?

Je kan mensen naar ons doorsturen voor een inburgeringsprogramma als ze:

  • vreemdeling of Belg van vreemde herkomst zijn;
  • in Vlaanderen of Brussel wonen;
  • en 18 jaar of ouder zijn.

Attesten

Het Agentschap Integratie en Inburgering en de stedelijke agentschappen Atlas en In-Gent reiken verschillende attesten uit rond inburgering.

 

Meer weten over inburgering?

Volg een infosessie ‘kennismaking met inburgering’. Bekijk onze kalender.

Kom naar een les maatschappelijke oriëntatie. Neem contact met ons op: