Cijfers inburgeringscontracten

Vooraf

Het inburgeringscontract is de start van het inburgeringstraject. Dat bestaat uit een lessenpakket rond maatschappelijke oriëntatie en Nederlands leren en oefenen en bevat een luik loopbaanoriëntatie. Het inburgeringstraject kan verplicht of rechthebbend zijn, afhankelijk van het statuut van de inburgeraar. Een trajectbegeleider gidst de inburgeraar doorheen het traject en fungeert als vertrouwenspersoon. Voor meer info zie Inburgeringstraject.
 

Inburgeringscontracten per kwartaal
Vlaams en Brussels Gewest

Aantal (eerste) inburgeringscontracten ondertekend door de inburgeraars.

Evolutie 2021 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2020

Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4
 

+22,0%
+97,8%
+13,7
 
 

Evolutie 2020 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019

Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4

-7,9%
-47,0%
-18,8%
-14,8%

  

Inburgeringscontracten per agentschap (01/01 - 30/09)
Vlaams en Brussels Gewest

Aantal (eerste) inburgeringscontracten ondertekend door de inburgeraars.

Evolutie 2021 ten opzichte van dezelfde periode in 2020

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen
IN-Gent
Agentschap Integratie en Inburgering
 

+42,7%
+22,0%
+32,1%
 

Evolutie 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen
IN-Gent
Agentschap Integratie en Inburgering

-20,4%
-15,6%
-24,7%

  

Inburgeringscontracten per werkingsgebied van de agentschappen (01/01 - 30/09)
Vlaams en Brussels Gewest

Aantal (eerste) inburgeringscontracten ondertekend door de inburgeraars.

Evolutie 2021 ten opzichte van dezelfde periode in 2020

Stad Antwerpen
Stad Gent
Limburg
Oost-Vlaanderen
Provincie Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Brussels Gewest
 

+42,7%
+22,0%
+32,2%
+24,5%
+36,3%
+37,2%
+31,5%
+31,3%
 

Evolutie 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019

Stad Antwerpen
Stad Gent
Limburg
Oost-Vlaanderen
Provincie Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Brussels Gewest

-20,4%
-15,6%
-33,8%
-17,1%
-27,4%
-25,9%
-18,9%
-25,6%

  

Inburgeringscontracten (01/10/20 - 30/09/21)
Vlaams en Brussels Gewest

Verdeling over de agentschappen van het aantal (eerste) inburgeringscontracten in het Vlaams en Brussels Gewest (01/10/20 - 30/09/21).