Cijfers unieke bezoekers met een NT2-vraag

Vooraf

NT2 staat voor Nederlands als tweede taal. Het slaat op het hele proces van het zoeken naar een cursus op maat, de cursus zelf en het behalen van eventuele attesten. Voor meer info zie 'Nederlands leren'.

Onderstaande cijfers en grafieken tonen het aantal individuen die ondersteuning kregen in een bepaald kwartaal. In dat kwartaal kan iemand meerdere keren een begeleiding krijgen: het blijft dezelfde persoon en telt dus voor één unieke bezoeker.

Unieke bezoekers met NT2-vraag per kwartaal (2019-2021)
Vlaams en Brussels Gewest

Aantal unieke bezoekers (per kwartaal) die begeleiding kregen bij Nederlands leren.

Evolutie 2021 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2020

Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4
 

+7,9%
+89,4%
-0,1%
 
 

Evolutie 2020 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019

Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4

-8,3%
-46,3%
-17,1%
-11,4%

  

Unieke bezoekers met NT2-vraag per agentschap (01/01 - 30/09)
Vlaams en Brussels Gewest

Aantal unieke bezoekers (periode 01/01 - 30/09) die begeleiding kregen bij Nederlands leren.

Evolutie 2021 ten opzichte van dezelfde periode in 2020

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen
IN-Gent
Huis van het Nederlands Brussel
Agentschap Integratie en Inburgering
 

+22,7%
+3,6%
+10,5%
+21,7%
 

Evolutie 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen
IN-Gent
Huis van het Nederlands Brussel
Agentschap Integratie en Inburgering

-20,8%
-16,9%
-19,6%
-23,9%

  

Unieke bezoekers met NT2-vraag per werkingsgebied van de agentschappen (01/01 - 30/09)
Vlaams en Brussels Gewest

Aantal unieke bezoekers (periode 01/01 - 30/09) die begeleiding kregen bij Nederlands leren.

Evolutie 2021 ten opzichte van dezelfde periode in 2020

Stad Antwerpen
Stad Gent
Limburg
Oost-Vlaanderen
Provincie Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Brussels Gewest
 

+22,7%
+3,6%
+9,2%
+24,9%
+22,9%
+21,5%
+28,0%
+10,5%
 

Evolutie 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019

Stad Antwerpen
Stad Gent
Limburg
Oost-Vlaanderen
Provincie Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Brussels Gewest

-20,8%
-16,9%
-27,0%
-14,2%
-32,7%
-24,5%
-23,1%
-19,6%

  

Unieke bezoekers met NT2-vraag (01/10/20 - 30/09/21)
Vlaams en Brussels Gewest

Verdeling over de agentschappen van het aantal unieke bezoekers (periode 01/10/20 - 30/09/21) die begeleiding kregen bij Nederlands leren.